Spenn

Spenn Vg3 (Innbundet)

Norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3

Forfatter:

Anne Lise Jomisko, Tommy Moum og Marianne Texmo

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 544
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202262990
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Spenn Vg3
Boka får fram utviklingen av modernitet/modernisme gjennom tekstene og litteraturhistorien. I kapitlet om tekstforståelse videreføres teori rundt elevens skriveopplæring og oppøving av muntlige ferdigheter. Dette kapitlet presenterer også emnet retorikk. I teoridelen blir norsk litteratur sett i forhold til andre vestlige lands litteratur.

Presentasjonen av de to perspektivene modernitet og modernisme strukturerer fremstillingen, men tradisjonelle periodebegrep blir også grundig behandlet. Teorien knyttes til tekstutvalget i antologidelen.

Teoridelen
Språkhistorie, talemål og adaptasjon fra bok til film står sentralt i teoridelen. Adaptasjonskapitlet behandler overføringen av bok til film, begrepsapparatet utvides. Språkhistorie fra ca. 1830 og til i dag, og viser hvordan bl.a. nynorsk og bokmål har oppstått og utviklet seg. Det legges vekt på den samfunnsmessige og politiske bakgrunnen for våre to hovedspråk. Kapitlet om talemål inneholder tradisjonell dialektlære, men tar for seg mange sider ved talemålssituasjonen i Norge i dag.

Noen utvalgskriterier for tekstdelen i Spenn Vg3:
Tekster som viser utviklingen av det moderne og av moderniteten i norsk og utenlandsk litteratur
Sentrale forfattere i norsk litteratur fra 1870 til i dag
Ulike sjangre innen sakprosa og skjønnlitteratur skal være representert

Spenn har gratis nettsted. Det inneholder lærestoff og øvinger til eleven, dialektprøvene og ressursstoff til læreren. Nettstedet knytter bok og nett tett sammen.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er en av fire hovedforfattere på Alle tiders historie. Han er hovedforfatter læreverket Historie og filosofi og flere andre utgivelser til videregående skole: flere av Å lykkes med titlene og Kunsten å påvirke - retoriske tekster fra Holberg til i dag og som medforfatter på Kontakt Påbygging.

Spenn
Spenn Norsk for studieforberedende utdanningsprogram består av årstrinnsbøker med teoridel og tekstdel, begge med oppgaver. Spenn utgis i parallellutgaver på bokmål og nynorsk og alle bøkene er er rikt illustrert. Tekstdelen i bokmål og nynorskutgaven er lik i de to utgavene.