Spenn

Spenn Vg2 (Innbundet)

Norsk for studieforberedende utdanningsprogram

Forfatter:

Anne Lise Jomisko, Christoffer Linnstad, Tommy Moum og Marianne Texmo

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 496
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202262983
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Spenn Vg2
Spenn Vg2 består av en teoridel og en tekstdel, begge med oppgaver. De to delene har samme omfang. Spenn utgis i parallellutgaver på bokmål og nynorsk og er rikt illustrert. Tekstdelen er lik i de to utgavene.

Komponenter:
• grunnbok med oppgaver for hvert årstrinn
• minigrammatikk for alle tre årene
• gratis fagnettsted for elever og lærere

Teoridelen inneholder litteraturhistoriske periodeoversikter og forfatterpresentasjoner fra middelalderen til 1870. Norsk litteratur ses i forhold til europeiske strømninger og et utvalg sentrale europeiske tekster. Et eget kapittel tar for seg hvordan forestillingen om ”det norske” ble skapt. Andre sentrale temaer er utviklingstrekk i norsk teksthistorie, sammensatte tekster, språkutvikling og språkpolitikk, og elevenes egen skriving.

Tekstdelen er delt i to: tekster fra middelalderen til 1870 og samtidstekster.
De eldre tekstene omfatter et bredt utvalg skjønnlitteratur og sakprosa der også sentrale europeiske forfattere er med. Samtidstekstene handler om kulturmøter og kulturkonflikter og ulike sider ved det flerkulturelle Norge.

Oppgavene er delt i ulike kategorier, for eksempel Tett på tekst og Videre arbeid. Oppgavene gir gode muligheter til å differensiere undervisningen.

Nettsted
Spenn har gratis nettsted. Det inneholder lærestoff og øvinger til eleven og ressursstoff til
læreren. Nettstedet knytter bok og nett tett sammen.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Spenn
Spenn Norsk for studieforberedende utdanningsprogram består av årstrinnsbøker med teoridel og tekstdel, begge med oppgaver. Spenn utgis i parallellutgaver på bokmål og nynorsk og alle bøkene er er rikt illustrert. Tekstdelen i bokmål og nynorskutgaven er lik i de to utgavene.