Spansk ordbok

Spansk juridisk–økonomisk ordbok (norsk - spansk) (Fleksibind)

Norsk–spansk

Forfatter:

Hanne Mørk

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 624
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202337537
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Språk og litteratur , Spansk programfag og Juridiske fag
Fag: Juridiske fag, Spansk programfag, Språk og litteratur, Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Komponent: Ordbok
Om utgivelsen Spansk juridisk–økonomisk ordbok (norsk - spansk)

Spansk juridisk–økonomisk ordbok, norsk–spansk, er den mest omfattende ordbok av sitt slag i Norge. Den er et uvurderlig hjelpemiddel for jurister, universitetslærere, studenter, tolker, oversettere og alle som arbeider med spansk i forvaltningen og næringslivet. Ordtilfanget omfatter strafferett, selskapsrett, privatrett, EU-rett, regnskap og revisjon, offentlig forvaltning, administrasjon i næringslivet, arbeidsliv, politikk, skatt og trygd.

Oppslagsordene, uttrykkene og eksemplene er hentet fra de nyeste utgavene av norske og spanskspråklige lover, regler og forvaltningsdokumenter. EU-termer er innarbeidet der dette er relevant. Kildematerialet er originaltekster som enten finnes på begge språk, eller er oversatt av forfatteren. Boken inneholder 22 500 oppslagsord og 10 000 eksempler og uttrykk.

Til toppen

Forfatter(e)
Hanne Mørk er statsautorisert translatør med lang erfaring både som konferansetolk, rettstolk i Norge og utlandet, og tolk i andre offisielle sammenhenger. Hun har også tolket spansk, norsk og engelsk for EU-organer siden 1995. Hennes oppdragsgivere omfatter Stortinget, regjeringen, departementer, forvaltningsorganer som Sivilombudsmannen, norske og utenlandske fag- og hjelpeorganisasjoner, advokatkontorer og bedrifter, og det norske rettsvesenet. Hun er også sensor ved translatøreksamen, og er en mye brukt oversetter av alle typer forretningsmessige, tekniske, juridiske, økonomiske og politiske tekster på norsk, spansk og engelsk.
Spansk ordbok
Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole, men passer også godt for studenter og alle som bruker spansk privat eller på jobben. Den eneste spanske ordboken der alle spanske verb har referanse til riktig bøyningsmønster i midtdelen.