Søvn og søvnforstyrrelser (Heftet)

Forfatter:

Mona Skard Heier og Anne M. Wolland

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202243449
Kategori: Medisin
Fag: Medisin
Om utgivelsen Søvn og søvnforstyrrelser
I denne boka gir forfatterne en innføring i fenomenet søvn og et bredt spekter av søvnforstyrrelser og søvnsykdommer. De omtaler behandlingsformer og gir råd om hvordan man selv kan håndtere søvnforstyrrelser og oppnå god søvn.

Søvn og drøm er omspunnet av myter og mystikk, og mennesker har alltid undret seg over hva som skjer i den delen av vår tilværelse som vanligvis er glemt når vi våkner. Søvn er et komplisert tema, og det finnes en lang rekke ulike søvnforstyrrelser, fra lette, men likevel ofte plagsomme, til alvorlige og behandlingstrengende søvnsykdommer.

Boka er skrevet for fagpersoner som arbeider med mennesker med søvnproblemer. Men den har en form og et språk som gjør at den også er et nyttig redskap for alle som har interesse av eller som selv plages av søvnforstyrrelser eller søvnsykdommer.

Til toppen

Anmeldelser av Søvn og søvnforstyrrelser
«Boken er oversiktlig bygd opp, med hovedtemaene søvnfysiologi, insomni, søvnrelaterte pusteforstyrrelser, hypersomnier knyttet til sentralnervesystemet, døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier, psykisk relaterte søvnlidelser og søvn hos barn. Språket er forståelig og boken er lettlest, med en rekke kasuistikker og med gode figurer og tabeller.»Arne Fetveit, Tidsskrift for Den norske Lægeforening

Til toppen

Forfatter(e)
Mona Skard Heier er dr.med., spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi og akkreditert spesialist i søvnsykdommer ved nordisk søvnforskerforening. Hun har i mange år ledet Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo, som bl.a. har ansvar for diagnostikk av søvnsykdommer, og har ca. 60 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter. Hun er nå engasjert i undervisning, foredragsvirksomhet og søvnforskning.
Anne M. Wolland er spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi. Hun arbeider ved EEG-laboratoriet på Majorstuen i Oslo. I mange år har hun arbeidet med forskning, diagnostisering og behandling av pasienter som lider av søvnforstyrrelser.