Sosio (Fagfornyelsen LK20)

Sosio Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok, sosiologi og sosialantropologi programgfag

Forfatter:

Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202695637
Kategori: Sosiologi og sosialantropologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Sosiologi og sosialantropologi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sosio Unibok (LK20)

Sosio (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka til programfaget sosiologi og sosialantropologi til fagfornyelsen LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sosio (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for sosiologi og sosialantropologi LK20. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Sosio Elev - og lærernettsted (2021).

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og skrive ut notatene i for eksempel OneNote. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibokwww.unibok.no. Les mer om læreverket og komponenter i Sosio til fagfornyelsen 2021 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Ola Gunhildrud Berta er utdannet murer, men har senere tatt en mastergrad i sosialantropologi. Han jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har gjort to feltarbeid på Marshalløyene, der han har forsket på samarbeid, makt, arbeid og familierelasjoner. Ved universitetet har Ola undervist i flere bachelorgradsemner i sosialantropologi, blant annet i innføringsemnet. Han har i tillegg besøkt videregående skoler i Stor-Oslo for å holde gjesteforelesninger i sosiologi og sosialantropologi.

Erik Dehle er lektor ved Ski videregående skole og Bjørknes Privatskole der han underviser i ulike samfunnsfag, historie, historie og filosofi, og norsk. Dehle har bakgrunn fra Universitetet i Oslo med fagene nordisk språk og litteratur, sosiologi, historie og idéhistorie. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole i samfunnsfagene og har undervist mange forskjellige typer elever og klasser.

Anders Mølster Galaasen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, kunnskapsavdelingen med arbeidsliv og velferdsstat som analysetema. Galaasen har også arbeidet med sosialmedisin ved Det medisinske fakultet UiO, skrevet flere faglitterære bøker og arbeidet som journalist.

Sosio (Fagfornyelsen LK20)
Sosio er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosiologi og sosialantropologi i videregående skole, oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket har rike digitale ressurser utviklet til fagfornyelsen. Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert.