Sosio (Fagfornyelsen LK20)

Sosio (LK20) (Heftet)

Lærebok sosiologi og sosialantropologi programfag

Forfatter:

Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202687212
Kategori: Sosiologi og sosialantropologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Sosiologi og sosialantropologi
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sosio (LK20)

Sosio til programfaget sosiologi og sosialantropologi er skrevet til ny læreplan i faget og fagfornyelsen (LK20). Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert. Læreverket har gode, nyutviklede digitale ressurser for lærere og elever, og man kan velge mellom analog og digital lærebok.

Samfunnsvitenskapelig metoder og kildebruk
Sosio er oppdatert på nyere forskning og gir elevene innblikk i ulike forskningsfelt og aktuell debatt. Kildebruk, metode og skriving som er relevant for elevenes arbeid med faget får tydelig plass.

Sosialisering og medborgerskap
Sosio tar for seg sosiale roller og sosialisering som en livslang prosess, der kommunikasjon, ny teknologi og medier virker inn. Sosialt avvik, utenforskap og kriminalitet er temaet for et eget kapittel.

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse
Sosio bidrar til interkulturell kompetanse gjennom forståelse for sosiale og kulturelle prosesser og mangfold og variasjon i kulturer og samfunnsliv. I Sosio møter elevene eksempler på ulike kulturer i endring.

Sosial ulikhet, fordeling og produksjon
Temaer som arbeid, fordeling av goder, sosial ulikhet og makt, produksjon og bærekraftig utvikling er bredt dekket i Sosio.

Formidling av fagstoff og systematisk struktur
Sosio gir oversikt, er ryddig og har leservennlige sider. Læreverket er systematisk strukturert etter kjerneelementene i læreplanen. Fagteksten og framstillingen er lettfattelig og presis. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. I nettressursene får lærere og elever gode digitale undervisningsopplegg og læringsstier som aktualiserer fagstoffet og gir mulighet til fordypning.

Forfatterne er engasjerte fagpersoner med bred og allsidig formidlingserfaring.
Erik Dehle er lektor med lang undervisningserfaring i faget, Anders Mølster Galaasen er sosiolog og Ola Gunhildrud Berta er sosialantropolog.

Til toppen

Forfatter(e)

Ola Gunhildrud Berta er utdannet murer, men har senere tatt en mastergrad i sosialantropologi. Han jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har gjort to feltarbeid på Marshalløyene, der han har forsket på samarbeid, makt, arbeid og familierelasjoner. Ved universitetet har Ola undervist i flere bachelorgradsemner i sosialantropologi, blant annet i innføringsemnet. Han har i tillegg besøkt videregående skoler i Stor-Oslo for å holde gjesteforelesninger i sosiologi og sosialantropologi.

Erik Dehle er lektor ved Ski videregående skole og Bjørknes Privatskole der han underviser i ulike samfunnsfag, historie, historie og filosofi, og norsk. Dehle har bakgrunn fra Universitetet i Oslo med fagene nordisk språk og litteratur, sosiologi, historie og idéhistorie. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole i samfunnsfagene og har undervist mange forskjellige typer elever og klasser.

Anders Mølster Galaasen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, kunnskapsavdelingen med arbeidsliv og velferdsstat som analysetema. Galaasen har også arbeidet med sosialmedisin ved Det medisinske fakultet UiO, skrevet flere faglitterære bøker og arbeidet som journalist.

Sosio (Fagfornyelsen LK20)
Sosio er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosiologi og sosialantropologi i videregående skole, oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket har rike digitale ressurser utviklet til fagfornyelsen. Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert.