Sosio Brettbok (LK20) av Ola Gunhildrud Berta, Erik Dehle og Anders Mølster Galaasen (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Sosio (Fagfornyelsen LK20)

Sosio Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok sosiologi og sosialantropologi programfag

Forfatter:

Erik Dehle, Anders Mølster Galaasen og Ola Gunhildrud Berta

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202695705
Kategori: Samfunnsfagene
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfagene
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sosio Brettbok (LK20)

Sosio (2021) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Sosio (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget sosiologi og sosialantropologi til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sosio Elev- og lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Sosio til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Ola Gunhildrud Berta er utdannet murer, men har senere tatt en mastergrad i sosialantropologi. Han jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har gjort to feltarbeid på Marshalløyene, der han har forsket på samarbeid, makt, arbeid og familierelasjoner. Ved universitetet har Ola undervist i flere bachelorgradsemner i sosialantropologi, blant annet i innføringsemnet. Han har i tillegg besøkt videregående skoler i Stor-Oslo for å holde gjesteforelesninger i sosiologi og sosialantropologi.

Erik Dehle er lektor ved Ski videregående skole og Bjørknes Privatskole der han underviser i ulike samfunnsfag, historie, historie og filosofi, og norsk. Dehle har bakgrunn fra Universitetet i Oslo med fagene nordisk språk og litteratur, sosiologi, historie og idéhistorie. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole i samfunnsfagene og har undervist mange forskjellige typer elever og klasser.

Anders Mølster Galaasen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, kunnskapsavdelingen med arbeidsliv og velferdsstat som analysetema. Galaasen har også arbeidet med sosialmedisin ved Det medisinske fakultet UiO, skrevet flere faglitterære bøker og arbeidet som journalist.

Sosio (Fagfornyelsen LK20)
Sosio er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosiologi og sosialantropologi i videregående skole, oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket har rike digitale ressurser utviklet til fagfornyelsen. Sosio får fram at fagene sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, samtidig som fagenes egenart og metodebruk blir presentert.