503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 1989509608


Varnish cache server

Sosialt entreprenørskap i Norge (Heftet)

Forfatter:

Benedicte Brøgger

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 177
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394745
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sosialt entreprenørskap i Norge

Sosialt entreprenørskap er en form for næringsvirksomhet som første gang ble omtalt på 1980-tallet. De siste årene har interessen for denne typen virksomhet økt kraftig internasjonalt, men Norge er fortsatt i en tidlig fase. Tanken bak sosialt entreprenørskap er å kombinere samfunnsnyttige formål med løsninger fra kommersielle bedrifter. De sosiale entreprenørene beveger seg på kryss og tvers av skillelinjene i det norske samfunnet, drevet av hva som best tjener det sosiale formålet med virksomheten.

Dette er en flerfaglig bok, hvor forfatteren trekker på litteratur fra antropologi, økonomi, kulturstudier, entreprenørskapsstudier og statsvitenskap. Den introduserer sentrale begreper innenfor sosialt entreprenørskap og viser hvilke teorier og miljøer de har sitt utspring i. Boken gir innsikt i feltet gjennom praktiske eksempler og bidrar til både oppklaring og tydeliggjøring for de som ønsker å vite mer om hvordan sosialt entreprenørskap virker, hvordan tid og penger kan investeres, og hvordan offentlige reguleringer kan hjelpe til å utvikle feltet. Utgivelsen hevvender seg til alle som har interesse for både bedriftsutvikling og samfunnsutvikling, og er også aktuell innen fag som antropologi, økonomi, kulturstudier, entreprenørskapsstudier og statsvitenskap.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Benedicte Brøgger er professor i forretningsutvikling og innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Tema for hennes forskning er de kulturelle sidene ved forretningsvirksomhet og vekst, og betingelsene for samforstand og gjensidig forpliktende samarbeid mellom ulike interessentgrupper. Hun har gjennomført flere lange feltarbeid i sør-øst Asia, og flere korte feltarbeider i forbindelse med utviklingsprosjekter i varehandel, olje- og energi, og prosessindustribedrifter, og i kommunalt sektor. Brøgger har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har i 2 år vært gjesteforsker ved University of Chicago. Hun har vært forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet og har arbeidserfaring fra finansnæringen og offentlig sektor.