Smerter (Heftet)

Smerteopplevelse og atferd

Forfatter:

Arild Aambø (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 233
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202259051
Kategori: Medisin
Fag: Medisin
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Smerter

Boka Smerter handler om hvordan ulike smerter oppleves og kommuniseres, hvordan smerter kan modifiseres og behandles, og hva som skjer i møtet mellom den som søker hjelp og den som hjelper.

Gjennom forfatternes forskjellige perspektiver gir boka en unik mulighet til økt kunnskap og bedre forståelse av det fenomenet smerte er.

Sentrale temaer er:

 • den udefinerbare smerten
 • smertens nevrobiologi
 • finnes smerten et sted?
 • når smerten får livssynsmessig betydning
 • eksistensiell lidelse og smerte
 • en sjaman om smerte
 • hva gjør folk til pasienter?
 • smerte, behovet for hjelp og smertelindring
 • tortur og smerter
 • smerte innenfor det psykiske helsevernet

Smerter - smerteopplevelse og atferder skrevet for sykepleier- og andre helsefagstudenter, men er nyttig og viktig for alle som profesjonelt eller på annen måte berøres av smerter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Sår

  Christina Lindholm

  Heftet
Forfatter(e)

Per Brodal har drevet eksperimentell hjerneforskning i mange år. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike grupper helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå og er spesielt opptatt av brobygging mellom basalfag og klinikk. Han ledet innføringen av ny integrert og problembasert studieplan (Oslo 96) ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 1993–1997, og var studiedekan samme sted 2003–2007.

Brodal har skrevet flere lærebøker, blant annet Sentralnervesystemet (Universitetsforlaget, 4. utgave 2007). En engelsk utgave av boken (The Central Nervous System, Structure and Function, 4. utgave 2010) utgis på Oxford University Press og brukes i USA, Europa og Asia.

Elsbeth Jacobs er fysioterapeut og spesialrådgiver ved RVTS øst. Jacobs er fysioterapiutdannet i 1974 og har bachelorgrad fra HIO 2004 i flerkulturell forståelse. Videre har hun 15 års erfaring fra Smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus med pasienter med langvarige smerter, pasienter med torturbakgrunn og med annen traumatisk bakgrunn. Hun arbeider 60 % ved RTVS øst og 40 % i privat praksis i en bydel i Oslo, primært med traumatiserte flyktninger.
Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.