Små skritt eller store sprang? (Heftet)

Om digitale tilstander i skolen

Forfatter:

Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202364380
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Små skritt eller store sprang?
Hva er grunnen til at utviklingen av den digitale teknologien i samfunnet og skolen går i utakt? Hva kommer det av at de fleste oppfatter at skolen og lærerne ikke klarer å benytte seg av de nye mediene på en produktiv måte? Kan det skyldes at digitale teknologier og medier møter en tradisjonsdyktig opplæringskultur som er forankret i århundrelange tradisjoner? Eller kan det være at umoden teknologi i skolen møter velprøvde pedagogiske løsninger?

I boka Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen forsøker forfatterne å svare på noen av disse spørsmålene. I de ulike artiklene rettes blant annet søkelyset mot hva som foregår i samspillet mellom lærer og elev når de bruker digitale teknologier og medier til å løse konkrete arbeidsoppgaver, og hva slags kunnskaper som kommer ut av dette læringsarbeidet.

Boka henvender seg til lærere, skoleledere, utdanningsforskere og studenter og ansatte i lærerutdanningen som ønsker å forstå et kunnskapsfelt som er i rask utvikling, og som vil ha stor påvirkningskraft på det profesjonelle lærerarbeidet i framtiden.

Til toppen

Anmeldelser av Små skritt eller store sprang?

Digitale tilstander

« [...] Men oppsummert er dette en bok som rammer inn den virkeligheten den norske skolen i dag befinner seg i, når det gjelder forholdet til «dette nye» - som altså ikke er så nytt lenger. Derfor er dette en viktig bok, en slags begrunnet status. Men i en slik status ligger det også et startpunkt. Jeg opplever at boka gir gode føringer for hva som bør bli veien videre, og ikke minst: hvem som nå bør lede an på den veien!»Ulf Skauli, Bedre skole, 4. utgave 2012

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Eiliv Hauge er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har vært tilknyttet instituttet siden 1991 og har arbeidet med lærerutdanning, skoleutvikling, digitale teknologier og medier. Han ledet Senter for fremragende lærerutdanning i oppstartfasen 2011-2012. Har tidligere vært lærer i ungdomsskolen og konsulent/sekretær for utvikling av Mønsterplan for grunnskolen 1987.

Ola Erstad er professor i pedagogikk og instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning og vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om "digital kompetanse".
Tove Stjern Frønes er rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan elever leser digitale tekster og har jobbet mye med nasjonale prøver i lesing og PISA.
Øystein Gilje er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) der han underviser om blant annet læringsteori, vurdering, digitale medier og IKT. Som forsker har han i femten år arbeidet med barn og unges læringsprosesser, kreativitet og digital teknologi.
Geir Haugsbakk er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskningsinteresser er knyttet til språk, medier, teknologi og undervisning.
Kenneth Silseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-øst-Norge og underviser i lærerutdanningen. Hans forskningsinteresser er blant annet sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring, klasseromsinteraksjon, læringsidentitet og teknologibasert læring.