Små barn og medvirkning (Heftet)

- noen perspektiver

Forfatter:

Nina Johannesen og Ninni Sandvik

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 104
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204137715
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Små barn og medvirkning

Boka har to stemmer, men forfatterne liker å tenke at det handler om å synge tostemt. De synger samme sang, men de to stemmene utfyller hverandre og gir en annen lyd enn om de skulle prøvd å synge likt. Forfatterne bygger på egne og studenters erfaringer med arbeid med småbarn og bruker filosofi for å sette erfaringer inn i nye og utfordrende rammer. Denne boka er ikke ment som en fasit i hvordan jobbe med medvirkning og små barn, men som inspirasjon og utgangspunkt for diskusjoner i personalgrupper og i førskolelærerutdanninger.

Boka er et resultat av nesten tre års samarbeid forfatterne imellom der førskolelærerutdanning og småbarnspedagogikk har stått i fokus. Etter at forfatterne underviste sammen i to år, har de begge nå startet i stipendiatstillinger ved Høgskolen i Østfold og ved Universitetet i Stavanger.

Bokas målgruppe er studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Til toppen

Presse Små barn og medvirkning

"Det er godt å lese en bok hvor man merker at forfatterne så tydelig vet hva de snakker om. [...] De yngste barna i barnehagen fortjener litteratur som fokuserer nettopp på dem. Likevel skulle jeg ønske at denne boken ble lest og brukt av alle innen pedagogisk virksomhet. Ofte kommer jeg til samme erkjennelse: Det som gjelder for de yngste barna, gjelder i høyeste grad for andre årsklasser også."

Anne Greve, Utdanning 3/2009

Forløsende bok om småbarn

"Denne lille boka er forløsende. Vanskelig teori er gjort lettfattelig, den er (nesten) fri for moraliserende pekefinger. Og den er interessant og annerledes. Det er ingen ulempe at boka er liten og lettlest, det gjør at mange flere travle mennesker kan rekke å lese den - som meg - på en liten lørdag. Selvfølgelig anbefaler jeg boka. [...] Ninni Sandvik og Nina Johannessen, skriv mer!"

Marit Kanstad, Pedagogisk bokorm, 4/2008

Til toppen

Forfatter(e)


Ninni Sandvik er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har drevet utstrakt etterutdannings- og Fou-virksomhet, skrevet Temaheftet om de minste barna (Kunnskapsdepartementet 2006) og vært medforfatter av boken Små barn og medvirkning – noen perspektiver (Cappelen Akademisk forlag 2008). Sandvik har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt og forsvarte i 2013 ph.d.-avhandlingen Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser, horisontalt fremforhandlet innflytelse.