Skriving i lærerutdanningene (Heftet)

Forfatter:

Margareth Sandvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 128
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202245207
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Lese- og skriveopplæring og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Lese- og skriveopplæring, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skriving i lærerutdanningene

Dette er en praktisk håndbok for alle typer fagskriving i førskole- og allmennlærerutdanningen fram til masternivå.

Den handler om hvordan du kan arbeide med teksten din slik at skrivingen blir lettere og lystbetont.

Å skrive er et håndverk, og håndverk kan læres. Skriving er også en måte å utforske et stoff og et kunnskapsområde på. Slik blir skrivingen også en måte å tenke og lære på.

Forfatteren belyser skriveprosessen fra idé til ferdig tekst. Skritt for skritt, kapittel for kapittel, forteller hun hvordan du kan arbeide med teksten. Selv om boka er bygd opp kronologisk, behøver du ikke lese den slik. Du kan like gjerne bruke den problemorientert og finne hjelp og råd der du støter på problemer.

Til toppen

Forfatter(e)

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har skrevet artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av digitale verktøy i barnehagen og har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø er andre interesseområder.