Skolebiblioteket som læringsarena (Heftet)

Leseglede, utforsking, opplevelse

Forfatter:

Ingeborg Eidsvåg Fredwall og Cathrine Bergan (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202733094
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Pedagogikk og lærerutdanning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skolebiblioteket som læringsarena

Denne boka handler om hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Målet er å vise hvordan skolebiblioteket bidrar til at skolen kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt og til at eleven trives på skolen.

Forfatterne gir en innføring i grunnleggende skolebibliotekkunnskap, og kommer i tillegg med nye perspektiver på skolebibliotekets funksjon. De viser at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø. Leseren får både teoretisk forståelse og praktiske forslag til hvordan skolebibliotekaren kan utvikle biblioteket.

Boka egner seg for studenter innen skolebibliotekkunnskap, bibliotekvitenskap og lærerutdanning. I tillegg er den nyttig for skolebibliotekarer, lærere, skoleutviklere, skoleledere og skoleeiere.

Forfatterne underviser i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningsemner eller arbeider som skolebibliotekar i skolen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Elevene og litteraturen

    Estetisk lesing på barnetrinnet

    Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.)

    Heftet
Forfatter(e)

Cathrine Bergan er lektor og jobber som spesialkonsulent med ansvar for skolebibliotek og lese- og skriveopplæring i Utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. Hun har i mange år jobbet som lærer og skolebibliotekar, holdt foredrag og skrevet artikler om litteraturformidling og skolebibliotek. Hun har vært med å utforme skolebibliotekstandarden for Oslo, og bidratt i bøkene Kilde til lyst og læring (2005) og Rom for lesing og utforsking. Skolebibliotekets muligheter (2023).

Ingeborg Eidsvåg Fredwall er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser i skolebibliotekkunnskap, videreutdanninger for lærere og i barnehagelærerutdanninga. I tillegg er hun redaktør for nettstedet skolebibliotek.no som drives av Universitetet i Agder. Hun har bakgrunn som studieleder, forlagsredaktør og lærer.

Vilde Farup Halvorsen er skolebibliotekar på Vågsbygd videregående skole. Hun har tidligere jobbet som spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet, hvor hun blant annet bidro i utviklingen av nettressursen Startpakka i oppgaveskriving.

Gunhild Kvåle er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Agder. Ho har undervist i ulike norskfaglege enme i lærerutdanningane, samt i medie- og kommunikasjonsfag. Ho forskar på digital kommunikasjon, multimodalitet og literacy.

Monica Gundersen Mitchell er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hun underviser på videreutdanningsstudier for barnehagelærere og lærere, i emner som omhandler barns språkutvikling, lesing, lesestimulering og leseglede, bildeboka som tekst og litteraturarbeid i klasserommet. Hennes forskningsinteresse dreier seg i stor grad om barns møte med tekst, med særlig vekt på bildeboka.

Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser blant annet i barne- og ungdomslitteratur i barnehagelærerutdanningen og på studiet i skolebibliotekkunnskap, i tillegg til å jobbe med lesesatsninger i skolen. Hun har bidratt i boka Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Torild Marie Olsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun underviser i barnehagelærerutdanninga og lærerutdanning for tospråklige lærere, og har lang erfaring med utviklingsprosjekter i barnehage og skole. Forskningen hennes har særlig dreid seg om flerspråklige barns tilgang til språk. Hun har blant annet publisert boka Samtaler og språklæring (2020), som er en bearbeiding av hennes doktoravhandling fra 2017. Olsen er også bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Svein Slettan er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han underviser i litteratur i lærarutdanninga og på studiet i skolebokkunnskap. Han har skrive ph.d.-avhandlinga Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film (2009), og har publisert boka Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge (2010) og elles artiklar om litterære enme, særleg barne- og ungdomslitteratur. Han er redaktør av Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Anne Berit Maurset Varen er ph.d.-stipendiat i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere vært universitetslektor ved samme institutt, der hun har undervist både i lærerutdanninga og barnehagelærerutdanninga. Hun har også undervist i grunnskolen i flere år. I doktorgradsprosjektet forsker hun på krigsminnelitteratur i sakprosaform for barn.