Skatterett for eiendomsmeglere (Heftet)

Forfatter:

Dag Sønsthagen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 126
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202629779
Kategori: Skatterett , Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett, Skatterett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skatterett for eiendomsmeglere
Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Den dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.

Boken er oppdatert med relevant lovgivning og ajourførte satser. Videre behandles den viktige dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 22. mars 2018, om at det er i strid med god meglerskikk ikke å gi opplysning til oppdragsgiver om avgiftsrettslige konsekvenser ved realisasjon av næringseiendommer og kombinerte eiendommer.

Til toppen

Forfatter(e)
Dag Sønsthagen (cand. jur. 1974) har blant annet vært lektor ved Skatteetatskolen i Oslo og utdanningsleder i Norges Eiendomsmeglerforbund. Siden eiendomsmeglerstudiet ble etablert ved Handelshøyskolen BI i begynnelsen av 1990-årene, har han forelest der i faget skatterett. Han er også sensor ved eiendomsmeglereksamen.