Skatterett for eiendomsmeglere (Heftet)

Forfatter:

Dag Sønsthagen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 106
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202603625
Kategori: Skatterett og Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett, Skatterett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skatterett for eiendomsmeglere

Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet, og dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for handelen. Ved vurderingen av om eiendomsmegleren i det enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.

Boken er ajourført med satser for 2018 og oppdatert med relevant lovgivning, som de nye reglene om korttidsutleie (Airbnb).

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Dag Sønsthagen (cand. jur. 1974) har blant annet vært lektor ved Skatteetatskolen i Oslo og utdanningsleder i Norges Eiendomsmeglerforbund. Siden eiendomsmeglerstudiet ble etablert ved Handelshøyskolen BI i begynnelsen av 1990-årene, har han forelest der i faget skatterett. Han er også sensor ved eiendomsmeglereksamen.