Skandinavisk kobber av Kristin Ranestad og Kristine Bruland (Open Access)
Open Access

Skandinavisk kobber (Open Access)

Lokale forhold og globale sammenhenger i det lange 1700-tallet

Forfatter:

Kristin Ranestad og Kristine Bruland (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788202645533
Kategori: Historie, religion og filosofi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skandinavisk kobber

Kobber er et forhistorisk produkt som fortsatt produseres. Produksjonsmetodene og bruksområdene har blitt radikalt forandret mange ganger, og metallet stod sentralt i fremveksten av den moderne verdensøkonomien. I tidlig moderne tid var Skandinavia lenge den største produsenten av kobber i Europa, spesielt gjennom kobberanleggene i Falun i Sverige og på Røros i Norge. Likevel har metallet ofte blitt oversett. Denne boken forteller historien. Mengde kobber som ble produsert og solgt undersøkes, arbeidsforhold diskuteres, organiseringen av selskapene avklares, statens aktive rolle vektlegges, og kobberindustriens innflytelse på lokale forhold utforskes. Det vises at den skandinaviske kobberindustrien var en del av et stort europeisk kobbernettverk, som igjen var en del av et globalt produksjons- og handelssystem. Slik knyttes skandinavisk kobber tett til metallets internasjonale og globale historie: til europeisk industriutvikling, kolonialisme, slaveri og vold.

Til toppen

Andre utgaver

Skandinavisk kobber
Flerspråklig Heftet 2020
Forfatter(e)

Kristin Ranestad har en doktorgrad i økonomisk historie fra Universitetet i Genève og var postdoktor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Hun jobber som forsker ved Ekonomisk-Historiska Institutionen, Lund universitet, der hun er programleder for et forskningsprosjekt som analyserer hvordan industrien og næringslivet vurderte potensielle arbeidstakeres sosiale bakgrunn, utdanning og arbeidserfaring i Skandinavia 1880-1920.

Kristine Bruland er professor emeritus i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo og var tidligere professor i økonomisk historie også ved Universitetet i Genève og i mange år assosiert professor ved Universitetet i Strasbourg. Hennes arbeid fokuserer på spredning av teknologi, spesielt under tidlig industrialisering.

Sven Olofsson har en doktorgrad i historie fra Uppsala universitet og var postdoktor ved Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala. Han jobber som universitetslektor ved Mittuniversitetet, der han underviser og forsker, blant annet om 1700-tallets sørsamer, orgelmusikk, byhistorie og svensk metallindustri.

Anne Signe Enget er utdannet lektor i historie, samfunnsfag og engelsk ved Universitetet i Oslo.

Henrik I. Thommesen har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som forskningsassistent ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie, og for Tidvis as.

Hedvig Widmalm har doktorgrad i økonomisk historie fra Uppsala universitet med avhandlingen Exploring the Mores of Mining: the Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716–1724. Avhandlingen handler om hvordan forskjellige aktører beskrev økonomisk aktivitet og makt i begynnelsen av det syttende århundre. Hun har vært lektor ved Stockholms universitet, og er nå postdoktor ved Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala.

Ragnhild Hutchison er historiker med doktorgrad fra EUI i Firenze. Hun leder nå det interaktive prosjektet Oslo havn 1798. Hutchison har vært postdoktor på NTNU, forsker på Universitetet i Oslo (UiO) og har ledet prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. Hun har særlig arbeidet med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling og globalisering på 1700-tallet.

Göran Rydén er professor i økonomisk historie ved Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Hans forskning har dreid seg om spørsmål om tidlig industrialisering i et globalt perspektiv, hvor fokus ofte har vært på arbeidets sentrale rolle, organisering og gruvedrift.

Hans Aas er lektor i historie og har skrevet mastergrad ved Universitetet i Oslo.

Keith Smith var seniorforsker ved Imperial College Business School fra 2009 til 2018. Før det var han professor i innovasjon ved Universitetet i Tasmania fra 2005 til 2008. Han har jobbet i en rekke politiske stillinger: fra 2009 til 2012 var han utlånt til det britiske Department of Business, Innovation and Skills der han ledet analyseavdelingen for vitenskap og teknologi.