Skam (Heftet)

Eksistens, relasjon, profesjon

Forfatter:

Marie Farstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202527174
Kategori: Psykologi og psykiatri , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Skam

Hva er egentlig skam?

Når vi hører ordet skam, tenker vi oftest intuitivt på noe negativt og smertefullt. I boken SKAM. Eksistens, relasjon, profesjon viser forfatter Marie Farstad at begrepet skam dekker et stort spekter – fra den sunne og nødvendige skammen som beskytter oss fra å støte, såre eller krenke andre, komme med upassende utsagn eller kle oss nakne og løpe ned en befolket gate, til den destruktive skammen som kan være direkte ødeleggende for en persons egenverd, relasjoner og helse. Denne boken går i dybden på fenomenet skam, med hovedfokus på den destruktive siden.

  • Hva gjør skam med oss?
  • Hvordan beskytter vi oss mot skamfølelsen, og hvordan kan vi håndtere den uten at den blir ødeleggende?
  • Hvordan henger skam sammen med kropp, relasjoner, språk, identitet og helse?
Bokens seks første kapitler presenterer perspektiver på nettopp dette. De fire siste kapitlene går nærmere inn på hvordan vi møter skam og mennesker som bærer skam, henholdsvis i en helsefaglig setting, i sjelesorg og i terapeutisk praksis.

Boken er aktuell for alle som utdannes til å arbeide med mennesker – innen helsefag, barnvernspedagogikk, rusomsorg, psykisk helse, pedagogikk, medisin, psykologi og utdanninger innenfor psykoterapi og sjelesorg. I tillegg er boken egnet som fordypning på tema skam for psykologer, psykoterapeuter og sjelesørgere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

Der det er mennesker vil det alltid finnes skam. Når skammen viser sitt gode ansikt er den en våken soldat som vokter våre indre og ytre grenser. Når den viser sitt onde ansikt kan den ødelegge et selvbilde. Skammen er kompleks, hverdagslig og alltid tilstedeværende. Den som leser og lar seg berøre av Marie Farstads bok får ikke bare økt fagkunnskap, men åpner i tillegg en mulighet for å kunne bli en mer menneskelig utgave av seg selv.
Kari Halstensen, Psykolog/PhD-stipendiat Modum Bad

Innholdet i boka tar opp et meget aktuelt tema på en omfattende og grundig måte. Det er særlig fortjenstfullt at forfatteren belyser fortolkninger av skam-erfaringen i et tverrfaglig perspektiv. Både psykoterapiens og sjelesorgens møte med skammen kommer til orde i sin egenart samtidig som de belyser og befrukter hverandre gjensidig. Det finnes i dag ikke en tilsvarende bred framstilling av skamtematikken på norsk språk.
Leif Gunnar Engedal, Dr. Philos og professor i sjelesorg og religionspsykologi

Dette er en viktig bok for alle helse- og sosialarbeidere. Som profesjonelle, møter vi mye av skammens ytringsformer. På samme tid er vår kultur fattig når det gjelder språk for skamfenomener. Boken til Farstad er derfor en betimelig og kjærkommen gave.
Torborg Aalen Leenderts, Sosionom og pensjonert førstelektor

Boken gir på en unik måte en grundig, livsnær og teoretisk reflektert forståelse av både den destruktive skammens alvor og dybder, og veier ut av dens grep. Boken dekker et viktig kunnskapsfelt om mellommenneskelige skamutfordringer, og bringer innsiktsfulle perspektiver på sammenhenger mellom skam og helse. Jeg anbefaler boken på det varmeste til alle profesjoner som er opptatt av menneskers helse og livsmestringsressurser, og til alle som ønsker å være medmenneske i møte med seg selv og andre.
Marianne Rodriguez, Førsteamanuensis på Høyskolen Diakonova (fra 01.01.17 VID Vitenskapelige høgskole)

Til toppen

Presse Skam
Forfatter(e)

Marie Farstad (f. 1969) er pedagog og diakon. Hun har videreutdanning i integrativ terapi fra Europeisk Akademi for bio-psyko-sosial helse i Düsseldorf og en mastergrad fra Menighetsfakultetet i Oslo med fordypning i religionspsykologi. Farstad har tidligere vært soknediakon i Oslo og har arbeidet klinisk med sjelesorg i mange år. I dag driver hun privat terapipraksis og underviser på sykepleiestudiet og videreutdanningene ved VID vitenskapelige høgskole.