Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X

Sinus X (2007) (Innbundet)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202267575
Kategori: Matematikk X
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk X
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sinus X (2007)
Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Hva er spesielt med denne boka?
• Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite
erfaring med i den videregående skolen.
• Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha
utbytte av begge kursene (R1 og X).
• I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder
fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med
slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en
renessanse innenfor datateknologien.
• I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene
har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.
• Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.
Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene
forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Gratis fagnettsted for elever
Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole.

Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. Det er i dag en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering idrett og tre yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i ca. 20 år. Han er fortsatt lektor ved Strinda videregående skole og har skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.
Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er utdannet Cand. real med hovedfag i matematikk, fysikk som bifag. Hun er Dr.scient. i matematikk og har tatt pedagogisk seminar.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet/høgskole.
Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991. Hun er pensjonist og har sluttet i skolen.

Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X
Sinus R1 og Sinus S1 - grunnbok og oppgavesamling i en bok tilpasset læreplanen for matematikkursene R1 og S1. Nye utgaver 2018.