Sinus Vg3 Studiespesialiserende R2, S2

Sinus S2 Lærebok (2008) (Innbundet)

Lærebok i matematikk for Vg3

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 408
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202279479
Kategori: Matematikk S2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk S2
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sinus S2 Lærebok (2008)

Sinus S2 er tilpasset læreplanen for matematikkurset S2. Boka bygger på Sinus S1 og er tilpasset elever i vg3 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever innen samfunnsfagene.

Hva er spesielt med denne boka?
Boka er sammensatt av en teoridel og en oppgavedel.

Noe av stoffet er det samme som Sinus R1, men i Sinus S2 det er lagt mindre vekt på teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet.

Funksjonslæren er sentral i denne boka. Eksemplene er ofte hentet fra økonomi og samfunnsliv.

Elevene får god trening i å regne med algebra og annen tradisjonell matematikk.

I Sinus S2 lærer elevene å bruke sannsynlighetsregningen fra S1 innen statistikk. De lærer å teste hypoteser ved hjelp av statistiske forsøk.

Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget. Sinus S2 inneholder mer av den samfunnsfaglige matematikken, presentert i en pedagogisk god innpakning.

Gratis fagnettsted for lærere og elever!
Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no.

Til toppen

Andre utgaver

Sinus S2 Lærebok (2015)
Bokmål Innbundet 2015
Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag.

Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i matamatikkursene 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Sinus Vg3 Studiespesialiserende R2, S2
Sinus R2 og Sinus S2 bygger på Sinus R1 og Sinus S1 og er tilpasset elever i Vg3 som går på programområdet for realfag, og andre elever som vil ha spesiell studiekompetanse. De er også aktuell for elever som vil studere økonomi.