Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus R2 (LK20) (Innbundet)

Lærebok matematikk R2 vg3 programfag studieforberedende

Forfatter:

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 528
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740009
Kategori: Matematikk R2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk R2
Nivå: Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus R2 (LK20)

Sinus R2 (LK20) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk R2. Sinus R2 er et utforskende, grundig og relevant læreverk.

Kampanje: Ved kjøp av den nye utgaven av Sinus R2 vil skolen bli tildelt tilsvarende antall gratislisenser i coSinus Digital matematikk for skoleåret 2022/2023. Lær mer om hvordan coSinus bidrar til variasjon og bedre læring på https://cosinus.cappelendamm.no/.

Sinus R2 (LK20) varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og grundig teoristoff med eksempler og oppgaver. I de utforskende oppleggene får elevene selv oppdage, komme fram til sentrale sammenhenger i faget og utlede matematikken. I teorien blir det alltid konkludert og samlet. De får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. Programmering inngår som en integrert del av opplæringen, og bidrar til å styrke elevenes forståelse av matematikken ved at de lærer seg å abstrahere sammenhenger og generalisere lovmessigheter i faget. I teoridelen finner man dessuten oppgaver som trener elevene i stoffet og interessante diskusjonsoppgaver som innbyr til inspirerende læring og tilpasset undervisning. Hvert kapittel avsluttes med sammendrag, prosjektoppgaver der elevene blant annet får anvende matematikken i relevante naturvitenskaplige situasjoner, og en test i fagstoffet.

Sinus R2 (LK20) er en alt-i-ett bok og inneholder derfor også en rikholdig oppgavedel. I oppgavedelen finner man oppgaver i 3 ulike kategorier: Øv-mer, blandede oppgaver og åpne oppgaver. Øv mer-oppgavene er egnet for innlæring av stoffet. De blandede og åpne oppgavene likner oppgaver elevene kan få på eksamen. De åpne oppgavene legger spesielt til rette for kreativitet og man må ofte selv finne problemstillinger man vil undersøke. Det legger til rette for valgfrihet og varierte elevaktiviteter og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter – i tråd med intensjonen i læreplanen.

Til Sinus R2 er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsplaner, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker i digital versjon. Tilgang til lærerstoffet krever lisens. Elevinnhold er gratis for både elever og lærere.

sinus.cdu.no

coSinus Digital for R2 er et heldigitalt alternativ som er strukturert på samme måte læreboken Sinus R2 (LK20). Her finner vi digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.

Sinus R2 (LK20) kan også bestilles som digital lærebok, som et alternativ til fysisk bok eller coSinus Digital.

Forfatterne er Oldervoll, Svorstøl og Jacobsen.


Til toppen

Forfatter(e)

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus-læreverket er et engasjerende og helheldekkende læreverk til programfag matematikk i videregående skole og er utviklet til ny læreplan i faget i forbindelse med fagfornyelsen (LK20). Sinus legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk.