Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus R1 (LK20) Unibok (Nettsted)

Digital lærebok i matematikk R1 programfag

Forfatter:

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson og Robin Bjørnetun Jacobsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 468
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202713942
Kategori: Matematikk R1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Matematikk R1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sinus R1 (LK20) Unibok

Sinus R1 (LK20) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i matematikk R1 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Sinus R1 (LK20) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget matematikk R1 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket Sinus R1 til progamfag matematikk på studieforbredende utdanningsprogram og fagfornyelsen på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus-læreverket er et engasjerende og helheldekkende læreverk til programfag matematikk i videregående skole og er utviklet til ny læreplan i faget i forbindelse med fagfornyelsen (LK20). Sinus legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk.