Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus R1 (LK20) (Innbundet)

Lærebok matematikk R vg2 programfag studieførebuande

Forfatter:

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson og Robin Bjørnetun Jacobsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 472
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
Oversatt av: Ellingsen, Dag Kristian
ISBN: 9788202696238
Kategori: Matematikk R1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk R1
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus R1 (LK20)

Sinus R1 (LK20) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk R1. Sinus R1 er et utforskende, grundig og relevant læreverk.

Læreboka varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene blant annet får anvende matematikken i relevante naturvitenskaplige situasjoner. Hvert kapittel avsluttes med en test som er tilpasset eksamensformen i faget. Sinus R1 legger til rette for valgfrihet og varierte elevaktiviteter og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innbyr til inspirerende læring og tilpasset undervisning. I de utforskende undervisningsoppleggene skal elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. De får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. Programmering inngår som en integrert del av opplæringen, og bidrar til å styrke elevenes forståelse av matematikken ved at de lærer seg å abstrahere sammenhenger og generalisere lovmessigheter i faget.

Til Sinus R1 (2021) er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus R1 Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsplaner, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker som Tavlebok (digital versjon av læreboka). Tilgang til lærerstoffet krever lisens til Sinus Lærernettsted. Elevinnholdet er åpent for både elever og lærere.

https://sinus.cappelendamm.no/

coSinus Digital er et heldigitalt alternativ som er strukturert etter læreboken Sinus R1 (2021). Her finner vi digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.

Sinus R1 (2021) finnes også som digital lærebok.

Forfatterne er Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Jacobsen og Pedersen,

Til toppen

Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (Fagfornyelsen LK20)

Sinus-læreverket er et engasjerende og helheldekkende læreverk til programfag matematikk i videregående skole og er utviklet til ny læreplan i faget i forbindelse med fagfornyelsen (LK20). Sinus legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk.