Sinus Vg1 Yrkesfag 1P-Y

Sinus Pluss 1P-Y (Skolelisens) (Nettsted)

Digital ressurs. Matematikk for yrkesfag.

Forfatter:

Odd Orskaug, Jan-Erik Pedersen og Grete Maus

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202522193
Kategori: Matematikk 1P-Y
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 1P-Y
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sinus Pluss 1P-Y (Skolelisens)
Sinus Pluss 1P-Y er et digitalt læremiddel i matematikk for yrkesfag. Læremidlet er et supplement til de ordinære lærebøkene Sinus 1P-Y og Sinus 1P-Y Basis, og er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke får godt nok utbytte av å bruke tradisjonelle læremidler, men trenger mer variasjon i arbeidet med matematikken.

Varierte arbeidsmåter og relevante oppgaver
Sinus Pluss 1P-Y knytter matematikken til situasjoner fra daglig- og yrkesliv. Oppgavene i Sinus Pluss 1P-Y løses med flere forskjellige arbeidsmåter. De ulike arbeidsmåtene er valgt ut for å gi stor grad av variasjon i arbeidet med matematikkfaget.


Kapittelstruktur – Lær-om og øvingsoppgaver
Emnene i Sinus Pluss 1P-Y følger kapittelstrukturen i Sinus 1P-Y og Sinus Basis 1P-Y. For hvert emne møter elevene en sekvens vi kaller Lær om. Her får elevene en skrittvis gjennomgang av et avgrenset matematisk emne og i tillegg til selve teksten er det også brukt interaktivitet – elevene må svare underveis. Målet er at elevene skal kunne få en overordnet forståelse av det emnet som blir tatt opp. Etter at elevene har fullført Lær om-sekvensen kan de velge å gjøre de tilhørende øvingsoppgavene. Øvingsoppgavene er tilrettelagt med illustrasjoner, interaktive verktøy og automatiske tilbakemeldinger. Å løse slike oppgaver er motiverende.

Praktiske situasjoner med steg-for-steg-oppgaver
Andre del av programmet er tenkt som repetisjon og øving etter at kapitlene er gjennomgått. Her er oppgavene bygd opp rundt ulike situasjoner der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen og i et fremtidig yrke. Slik blir matematikken konkret og anvendbar for denne elevgruppen. I de ulike situasjonene finner elevene en påminnelse av aktuelt stoff, og sammensatte oppgaver de skal løse. Disse er delt opp i mindre konkrete steg som er løsbare. Dette kaller vi Steg-for-steg-oppgaver. Elevene får tilbakemelding for hvert steg. I tillegg er det også en rekke enkeltstående interaktive øvingsoppgaver.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Sinus 1P-Y (2017)

  Lærebok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram

  Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

  Innbundet
 • Sinus Basis 1P-Y (2017)

  Engangsbok i matematikk for Vg1. Yrkesfaglig utdanningsprogram

  Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Sigbjørn Hals

  Heftet
Forfatter(e)

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Jan-Erik Pedersen har mange års erfaring som matematikklærer og skoleleder i ungdomsskolen. Pedersen er en erfaren kursholder. Han er også forfatter av matematikkverkene Faktor, ORIGO og Matematikk åtte ni ti. I dag underviser han i matematikk i videregående skole.
Sinus Vg1 Yrkesfag 1P-Y
Sinus 1P-Y ny utgave i 2017. Boken kan brukes av alle yrkesfagelever som følger læreplanen for P-kurset. Sinus 1YT fra 2011 kan fortsatt benyttes, da vi legger lærestoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på nettsidene til Sinus.