Sinus Påbygging 2T-Y og 2P-Y

Sinus Påbyggingsboka T (2012) (Innbundet)

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202370541
Kategori: Matematikk påbygging
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk påbygging
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus Påbyggingsboka T (2012)
Påbyggingsboka T (2012) en bok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer som har T-planen på Vg1 og som vil utvide matematikken som tar sikte på spesiell studiekompetanse. Boka er tilpasset læreplanendringene fra 2010.

Matematikkbok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Boka inneholder den delen av kurset 1T som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2T.

Hva er spesielt med denne boka?
• Vi arbeider videre med anvendelser av den tradisjonelle matematikken.
• Vektorregningen er forenklet fra Sinus 2T og tilpasset elevgruppen.
• Elevene lærer å løse mange praktiske problemer i sannsynlighetsregning ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• Boka grundig opplæring i bruk av digitale verktøy som GeoGebra.
• Lommeregnerstoffet er samlet bak i boka.
• Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
• Den inneholder få matematiske bevis.
• Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i de andre bøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er nivådelt i kategori 1 og 2, og med blandede oppgaver til hvert kapittel.

Gratis fagnettsted for lærere og elever
Nettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i boka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i teoridelen o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er nå også lagt ut passordbelagte lærersider med kapittelprøver på sinus.cappelendamm.no.

Komponenter
• lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• fagnettsted for elever og lærere

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Sinus Påbygging 2T-Y og 2P-Y
Matematikkbøker for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P- eller T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Bøkene inneholder den delen av kurset som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P eller 2T.