Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)

Sinus matematikk Elevnettsted (LK06, LK13) (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs for alle matematikkurs i videregående skole

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch og Sigbjørn Hals

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202411367
Kategori: Matematikk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Sinus matematikk Elevnettsted (LK06, LK13)
Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene.

Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Nettstedet inneholder løsninger, kaptittelprøver og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.

Nettstedet er gratis og krever ingen pålogging.

På elevnettstedet finner du:

  • Løsninger til oppgavene fra teoridelen i læreboka
  • Kontrolloppgavesett med fullstendig løsning til hvert kapittel
  • Interaktive oppgaver
  • Regneark
  • GeoGebra forklaringer
  • Nettstedene til 1P, 2P, 1T og 1P-Y har gratis videoer til omvendt undervisning
sinus.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag.

Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i matamatikkursene 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)
Hver Sinusbok har et eget gratis elevnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Her finner du blant annet videoer, interaktive oppgaver, løsningsforslag, GeoGebra instruksjoner og regneark. Omkring Sinus lærernettsted utgir terminprøver to ganger i året.