Sinus Forkurs matematikk

Sinus Forkurs Grunnbok (2022) (Innbundet)

For ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Forfatter:

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 728
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202753023
Kategori: Matematikk forkurs og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk forkurs, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sinus Forkurs Grunnbok (2022)

Sinus Forkurs (2022) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs.

Læreverket består av:
• Sinus Forkurs Grunnbok
• Sinus Forkurs Oppgavesamling
• Digitale utgaver av Sinus Forkurs grunnbok og oppgavesamling

• Fagnettsted, gratis

Ny utgave av Sinus Forkurs kommer høsten 2022.

Sinus Forkurs Grunnbok inneholder all teorien og mange eksempler. Når studentene skal i gang med et nytt tema, inneholder boka ofte utforskende opplegg der de skal finne egenskaper og sammenhenger før det blir presentert i boka. Men teorien er likevel skrevet slik at det likevel er mulig å lese den uten å gjøre de utforskende oppleggene. Dessuten finner man en del diskusjonsoppgaver der det er fokus på matematisk kommunikasjon og argumentasjon. En del av eksemplene viser hvordan vi bruker matematikk i fysikk og andre fag. Eksemplene følges av øvingsoppgaver. Det er lagt stor vekt på å bruke et språk som lar studentene lese både teorien og eksemplene på egen hånd. Alt nødvendig stoff blir repetert, slik at det er fullt mulig å lese boka bare med grunnskoleutdanning i matematikk.

Både kapitler og delkapitler er ordnet slik at det vanskeligste stoffet kommer til slutt. For studenter som sliter med faget er det fullt mulig å hoppe over slutten av delkapitler og likevel ha godt utbytte av boka. Grunnboka inneholder lommeregnerstoff som i detalj forklarer hvordan studentene skal bruke den.

Sinus Forkurs Oppgavesamling er todelt. Den første delen heter «Øv mer». Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Den andre delen heter «Blandede oppgaver». Her er det oppgaver som skal løses både uten og med digitale hjelpemiddel. Noen ganger står det i oppgaven om elevene skal bruke hjelpemiddel eller ikke. I andre oppgaver står eleven fritt til å velge metode. I denne delen er det lagt inn merker som viser hvilke oppgaver eleven kan løse når eleven er ferdig med et delkapittel.

Til verket følger det også med digitale ressurser på fagnettstedet: sinus-forkurs.cappelendamm.no
Her er det mye tilleggsstoff som supplerer bøkene. Blant annet inneholder nettstedet mange interaktive oppgaver og løsningsforslag til oppgavene i grunnboka. Fagnettstedet åpnes med nytt innhold til ny utgave høsten 2022.

Til toppen

Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sinus Forkurs matematikk
Sinus Forkurs (2022) er skrevet etter revidert fagplan for forkurset til ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs.