Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)

Sinus Elevnettsted matematikk privatist (LK20) (Nettsted)

Digitale tilleggsressurser for alle matematikkurs videregående skole: 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y, 2P, R1, S1, R2 og S2.

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202736217
Kategori: Matematikk R2 , Matematikk R1 , Matematikk S2 , Matematikk S1 , Matematikk 1T-Y , Matematikk 1P-Y , Matematikk 1P , Matematikk 2P og Matematikk 1T
Lisenstype: Elevlisens
Fag: Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T, Matematikk 1T-Y, Matematikk 2P, Matematikk R1, Matematikk R2, Matematikk S1, Matematikk S2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Sinus Elevnettsted matematikk privatist (LK20)

Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Ressursen dekker alle matematikkurs til fagfornyelsen.

Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Nettstedet inneholder løsninger, kaptittelprøver og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.

Nettstedet er gratis for elevene, men krever pålogging.

På elevnettstedet finner du:

  • Løsninger til oppgavene fra teoridelen i læreboka
  • Kontrolloppgavesett med fullstendig løsning til hvert kapittel
  • Interaktive oppgaver
  • Programmeringseksempler*
  • Regneark
  • Sammendrag
  • Forklaringer til GeoGebra og andre digitale hjelpemidler
*) Programmeringsoppgaver i teorien ferdige i interaktive editor og som nedlastbart python-program.
På elevnettstedet finner man også gratis programmeringskurs: https://cosinusapp.cdu.no/courses/chapters/no/24sinus.cdu.no

Til toppen

Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)
Hver Sinusbok har et eget nettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Her finnes blant annet videoer, interaktive oppgaver, løsningsforslag, GeoGebra instruksjoner og regneark. Med lisens til ærernettstedet får du forslag til årsprøver to ganger i året.