Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669935
Læreplan: Fagfornyelsen
Varighet: Fram til 31.08.2021
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sinus Elevnettsted matematikk (2020)
Hver Sinusbok har et eget fagnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Ressursen dekker alle matematikkurs til fagfornyelsen.

Elevnettstedet inneholder varierte oppgavetyper. Blant annet finner du interaktive oppgavesekvenser, simuleringsoppgaver og oppgaver som er spesielt egnet til å øke forståelsen for matematiske begrep. Nettstedet inneholder løsninger, kaptittelprøver og kontrolloppgaver hvor læreren kan sikre at eleven har lært det de skal gjennom et kapittel.

Nettstedet er gratis for elevene, men krever pålogging.

På elevnettstedet finner du:

  • Løsninger til oppgavene fra teoridelen i læreboka
  • Kontrolloppgavesett med fullstendig løsning til hvert kapittel
  • Interaktive oppgaver
  • Programmeringseksempler*
  • Regneark
  • Sammendrag
  • Forklaringer til GeoGebra og andre digitale hjelpemidler
*) Programmeringsoppgaver i teorien ferdige i interaktive editor og som nedlastbart python-program.
På elevnettstedet finner man også gratis programmeringskurs: https://cosinusapp.cdu.no/courses/chapters/no/24

sinus.cdu.no

Til toppen

Sinus Elevnettsted og Omkring Sinus lærernettsted matematikk (Fagfornyelsen LK20)
Hver Sinusbok har et eget gratis elevnettsted som er organisert på samme måte som bøkene. Her finner du blant annet videoer, interaktive oppgaver, løsningsforslag, GeoGebra instruksjoner og regneark. Omkring Sinus lærernettsted utgir terminprøver to ganger i året.