Sinus Vg2 Studieforberedende 2P, 2T

Sinus 2T Grunnbok (2007) (Innbundet)

Grunnbok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Forfatter:

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202267315
Kategori: Matematikk 2T
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 2T
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Sinus 2T Grunnbok (2007)

Det er besluttet å avvikle matematikk 2T. Les med på Utdanningsdirektoratets nettside udir.no

Boka er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2T for Vg2 og bygger på Sinus 1T.
Den er spesielt tilrettelagt for elever som har tatt kurset 1T, men som har funnet ut at de ikke vil fortsette med matematikk som programfag.

Hva er spesielt med denne boka?
• Vi arbeider videre med den tradisjonelle matematikken, men den er gjort mest mulig
praktisk.
• Elevene lærer en del av vektorregningen fra R1, men stoffet i denne boka er forenklet
og tilpasset elevgruppen på 2T.
• Elevene arbeider videre med sannsynlighetsregning og lærer å løse mange
praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• Elevene får grundig opplæring i bruk av grafisk lommeregner og andre digitale verktøy der det er aktuelt.
• Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
• Den inneholder få matematiske bevis.
• Ingen delkapitler starter med vanskelige matematiske resonnement, for alle
delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Komponenter
• Lærebok med teoridel og oppgavedel
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Sinus Vg2 Studieforberedende 2P, 2T
Sinus 2P 2014 er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2P for Vg2 og bygger på Sinus 1P. 2014-utgaven av boka har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid. Sinus 2P er godt tilpasset en todelt eksamen.