Sinus matematikk 2P-Y Påbygging (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 2P-Y Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok i matematikk 2P-Y påbygging til generell studiekompetanse

Forfatter:

Egil Reidar Osnes, Einar Gustafsson, Otto Svorstøl og Tore Oldervoll

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740764
Kategori: Matematikk påbygging 2P-Y
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Matematikk påbygging 2P-Y
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Sinus 2P-Y Unibok (LK20)

Sinus 2P-Y Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i matematikk 2P-Y til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Med Sinus 2P-Y Unibok (LK20) får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for påbygging. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt ved tilegning av fagstoffet.

En god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok, få tips og brukerstøtte på unibok.no. Les mer om læreverket Sinus 2P-Y til fagfornyelsen på cdu.no/vgs

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk 2P-Y Påbygging (Fagfornyelsen LK20)

Påbyggingsboka Sinus 2P-Y (LK20) i matematikk er skrevet for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell studiekompetanse. Læreboka inneholder den delen av kurset som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P.

Kampanje: Ved kjøp av den nye utgaven av Sinus 2P-Y vil skolen bli tildelt tilsvarende antall gratislisenser i coSinus Digital matematikk for skoleåret 2022/2023. Lær mer om hvordan coSinus bidrar til variasjon og bedre læring på https://cosinus.cappelendamm.no/.