Sinus 2P-Y Brettbok (LK20) av Einar Gustafsson, Tore Oldervoll, Egil Reidar Osnes og Otto Svorstøl (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Sinus matematikk 2P-Y Påbygging (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 2P-Y Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok matematikk 2P-Y påbygging til generell studiekompetanse

Forfatter:

Egil Reidar Osnes, Einar Gustafsson, Otto Svorstøl og Tore Oldervoll

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740740
Kategori: Matematikk påbygging 2P-Y
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk påbygging 2P-Y
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Sinus 2P-Y Brettbok (LK20)

Sinus 2P-Y Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Sinus 2P-Y (LK20) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene for påbygging til generell studiekompetanse til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser, se Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Sinus 2P-Y Påbygging (LK20) på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk 2P-Y Påbygging (Fagfornyelsen LK20)

Påbyggingsboka Sinus 2P-Y (LK20) i matematikk er skrevet for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har P-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell studiekompetanse. Læreboka inneholder den delen av kurset som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2P.

Kampanje: Ved kjøp av den nye utgaven av Sinus 2P-Y vil skolen bli tildelt tilsvarende antall gratislisenser i coSinus Digital matematikk for skoleåret 2022/2023. Lær mer om hvordan coSinus bidrar til variasjon og bedre læring på https://cosinus.cappelendamm.no/.