Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 2P (LK20) (Innbundet)

Lærebok matematikk vg2 fellesfag studieforberedende

Forfatter:

Osnes, Gustafsson, Pedersen, Svorstøl og Oldervoll

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696368
Kategori: Matematikk 2P
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 2P
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus 2P (LK20)

Sinus 2P er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P. Sinus 2P er et utforskende, praktisk og variert læreverk i matematikk.

Læreboka varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene får anvende matematikken i praktiske og relevante situasjoner. Hvert kapittel avsluttes med en test som er tilpasset eksamensformen i faget. Sinus 2P legger til rette for valgfrihet gjennom varierte elevaktiviteter og muligheten til å vurdere elevene på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad gir inspirerende læring og tilpasset undervisning. I de utforskende undervisningsoppleggene skal elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Elevene får grundige framgangsmåter for bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. I denne boka fokuserer vi særlig på programmene GeoGebra, Excel og på programmeringsspråket Python.

Til Sinus 2P (2021) er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus 2P Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsprøver, årsplaner og tilgang til digitale utgaver av alle Sinus lærebøker. Tilgang til lærerstoffet krever årlig lisens til lærernettstedet Omkring Sinus.

coSinus Digital er et heldigitalt alternativ som er strukturert etter læreboken Sinus 2P (2021). Her finnes digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.

Sinus 2P (2021) finnes også som digital lærebok.

Forfatterne er Osnes, Gustafsson, Jacobsen, Pedersen, Oldervoll og Svorstøl.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.