Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 2P Basis (LK20) (Heftet)

Lærebok forenkla utgave matematikk Vg2

Forfatter:

Einar Gustafsson, Tore Oldervoll, Egil Reidar Osnes og Otto Svorstøl

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696382
Kategori: Matematikk 2P
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 2P
Nivå: Vg2
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Sinus 2P Basis (LK20)

Sinus 2P Basis er et fullverdig alternativ for 2P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver forenklet og tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.


Sinus 2P Basis
er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 2P (LK20), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

Komponenter

  • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  • Oppgavesamlingen coSinus 2P, digital ressurs som supplement, lisens
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettsted, lisens
sinus.cdu.no

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

Elever som bruker Sinus 2P Basis, finner flere oppgaver i coSinus 2P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.

Sinus 2P Elev- og lærernettsted (LK20)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag og animasjoner. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet.

På lærernettstedet finner læreren forslag til halvårsprøver, årsplaner og en enkel digital verjson av Sinus 2P. For tilgang til Sinus Lærernettsted kreves lisens, mens alt elevinnhold er gratis, ved innlogging.

Til toppen

Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.