Sinus matematikk 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1P-Y Basis (LK20) (Heftet)

Forfatter:

Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Jacobsen, Pedersen, Vestergaard og Osnes

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671952
Kategori: Matematikk 1P-Y
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 1P-Y
Nivå: Yrkesfag Vg1
Komponent: Alternativ grunnbok
Om utgivelsen Sinus 1P-Y Basis (LK20)

Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever, og følger kapittelinndelingen i læreboka Sinus 1P-Y. Sinus Basis er laget for å gi læreren et bedre verktøy for å differensiere undervisningen, og er et godt supplement for elever på yrkesfag.

Komponenter

  • Sinus 1P-Y Basis, engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  • coSinus 1P, digitalt læreverk med teoristoff, selvrettende oppgaver og omvendt undervisning, lisens
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens
Elever som sliter med å få til matematikken trenger gjerne en annen tilnærming til stoffet enn det de har møtt tidligere. I denne engangsboka blir det lagt stor vekt på visualisering. Elevene møter nye forklaringsmåter som fremmer forståelse og effektive teknikker som gjør at de raskt opplever mestring. Teorien er kortfattet og lett forståelig. Etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser disse oppgaven direkte i boka. De får mye hjelp med løsningene i starten, og blir så gradvis lært opp til å jobbe mer selvstendig. Etter hvert kapittel er det en egen oppgavedel med enkle oppgaver til hvert delkapittel. Disse oppgavene løser elevene i en egen kladdebok. Dessuten finner de oppgaver som skal løses med og uten hjelpemidler.

Sinus Basis 1P-Y kan brukes på alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Brukere av Sinus Basis 1P-Y kan også ha stor glede av det digitale læremiddelet coSinus 1P-Y. Her kan læreren velge hvilket innhold som skal være tilgjengelig for enkeltelever eller grupper av elever, og kan gi egne lekser til enkeltelever. Elevene får tilbakemeldinger på feil de gjør og finner teorien presentert som omvendt undervisning.

Sinus Basis 1P-Y har som målsetting å bidra til at elever med lav måloppnåelse skal kunne klare å bestå kurset.

sinus.cdu.no

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P-Y EL (LK20)
Bokmål Heftet 2020
Sinus 1P-Y EL Brettbok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Sinus 1P-Y Basis (LK20)
Nynorsk Heftet 2022
Forfatter(e)

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Vestergaard er matematiker fra Roskilde universitetssenter og underviser ved Oslo by steinerskole. Hun er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikkundervisningen som spesialitet, og fikk hedersomtale i forbindelse med Holmboeprisen i 2015. Vestergaard er forfatter på det nye Sinus-verket for fagfornyelsen.

Sinus matematikk 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)
Sinus 1 P-Y er et helhetlig læreverk i matematikk 1P-Y for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole. De fire Sinus 1P-Y-lærebøkene er skrevet til fagfornyelsen (LK20).