Sinus Vg1 Studieforberedende 1P, 1T matematikk

Sinus 1P Lærebok (2009) (Innbundet)

Grunnbok i matematikk for Vg1. Studieførebuande utdanningsprogram

Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202294090
Kategori: Matematikk 1P
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Matematikk 1P
Nivå: Vg1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Sinus 1P Lærebok (2009)
I denne utgaven av Sinus 1P er lærestoffet og den kategoridelte oppgavedelen samlet i én bok. Ny utgave av boka kommer våren 2014.

Kapitlene i Sinus 1P (2009) er ordnet slik at elever kan gå fra 1T til 1P helt til ut i november uten at de trenger å sette seg inn i lærestoff på egen hånd. Boka er også forbedret på andre punkter. Det gjelder spesielt perspektivtegningen og økonomikapittelet.

Komponenter
• lærebok med teoridel og oppgavedel
• elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus
 
Læreplanendringer juni 2013
2009-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger delkapitler som er kommet inn i læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny utgave av boka kommer våren 2014.

Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P Lærebok (2014)
Nynorsk Innbundet 2014
Sinus Vg1 Studieforberedende 1P, 1T matematikk
Sinus 1P og 1T kommer i nye utgaver til Fagfornyelsen 2020. Sinus 1P og 1T lærebøkene fra 2014 bygger på læreplanen for kunnskapsløftet, og har med alle endringer i planen som direktoratet har gjort i ettertid. Sinus 1P og 1T (2014) er godt tilpasset en todelt eksamen. Det er derfor lagt stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og på digitale ferdigheter.