Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1P Basis (LK20) (Heftet)

Lærebok forenkla utgave matematikk Vg1

Forfatter:

Tore Oldervoll og Otto Svorstøl

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671976
Kategori: Matematikk 1P
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk 1P
Nivå: Vg1
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Sinus 1P Basis (LK20)

Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver forenklet og tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.

Sinus 1P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (LK20), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

Komponenter

 • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
 • Oppgavesamlingen coSinus 1P, digital ressurs som supplement, lisens
 • Elevnettsted, gratis
 • Lærernettsted, lisens
sinus.cdu.no

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

Elever som bruker Sinus 1P Basis, finner flere oppgaver i coSinus 1P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.

Sinus 1P Elev- og lærernettsted (LK20)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet. På lærernettstedet finner læreren forslag til halvårsprøver, årsplaner og en enkel digital verjson av Sinus 1P. For tilgang til Sinus Lærernettsted kreves lisens, mens alt elevinnhold er gratis, med Feide-innlogging.

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P (LK20) Brettbok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Sinus 1P Basis (LK20)
Nynorsk Heftet 2022

Andre aktuelle titler

 • Sinus Lærernettsted (LK20)

  Digitale ressurser i matematikk for alle kurs videregående skole: 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, 2P-Y, R2 og S2.

  Nettsted
 • Sinus 1P (LK20)

  Lærebok matematikk vg1 studieforberedende

  Oldervoll, Svorstøl, Vestergaard, Gustafsson, Osnes, Pedersen og Jacobsen

  Innbundet
 • Sinus 1P (LK20) Unibok

  Digital lærebok matematikk vg1 studieforberedende

  Oldervoll, Svorstøl, Vestergaard, Gustafsson, Osnes, Pedersen og Jacobsen

  Nettsted
Forfatter(e)

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)
Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.