Sikt

Sikt Lærernettsted (Nettsted)

Karrierelæring for deltakere i norskopplæring

Forfatter:

Lidia Roland

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202745226
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Sikt Lærernettsted

Sikt er en motiverende, digital ressurs med teori og oppgaver for voksne og unge som skal ta valg knyttet til karriere og livsvei. Deltakerne jobber med autentiske historier knyttet til utdanning, jobb og karriere, og lærer hvordan de kan håndtere valgsituasjoner, endring og uforutsette hendelser. Sikt er tett knyttet til Karriereknappene.

Prøv Sikt gratis med elevene dine høsten 2022. Voksenopplæringer kan logge direkte inn på sikt.cdu.no. Jobber du ved en videregående skole, kan du be om prøvetilgang øverst på siden.

Sikt skal hjelpe deltakerne med å utvikle sin karrierekompetanse ved å bli kjent med og forstå seg selv og sin kontekst, lære å handle og ta valg, og å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Ressursen inneholder praktiske læringsaktiviteter og stimulerer til refleksjon, utforsking og egenvurdering, alene og sammen med andre. Undervisningsoppleggene kan brukes både digitalt og i klasserommet. I Sikt finner du autentiske historier der du møter mennesker som har tatt aktive valg for å få et godt liv i Norge. Historiene leder deltakeren gjennom fagstoff, oppgaver, diskusjoner og refleksjon. Til hver leksjon er det god veiledning og mye tilleggsstoff for læreren.

Karriere er ikke bare knyttet til utdanning og arbeid, men også øvrige roller og livsfaser mennesker er i, og derfor bør karrierelæring integrereres i norskopplæringen. Tekstene berører temaer som er aktuelle i norskopplæringen og som svarer til kompetansemål i læreplanen. Det passer fint å kombinere Sikt med et norskopplæringsverk eller I arbeidslivet. Innholdet kan knyttes til det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i LK20 og læreplanen i norsk for voksne innvandrere.

I Sikt får du hjelp til å finne ut hva du ønsker og hva du har interesse for, hva du kan og er god til, og hva som er viktig for deg.

Sikt har funksjonalitet som gir gode muligheter for å følge opp den enkelte deltaker og tilpasse undervisningen. Læreren kan følge elevenes progresjon og resultater og kan tildele oppgaver til enkeltelever og grupper på bakgrunn av det. Elevene kan sende inn skriftlige besvarelser, som læreren kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Beskjeder kan leses inn muntlig, og lærer kan opprette gruppechat der elevene kan diskutere temaer. Det er også mulig for læreren å lage sine egne oppgaver i læremiddelet. Læreren kan også se hvor lenge hver enkelt deltaker har jobbet i læremiddelet. Funksjonaliteten gjør at Sikt er svært velegnet for nettbasert undervisning.

Til toppen

Forfatter(e)

Lidia Paduszynska Roland startet sin utdanning i Polen der hun studerte norsk filologi ved Universitetet i Poznan. I Norge har hun tatt master i pedagogikk og videreutdanninger i norsk som andrespråk, flerkulturelt arbeid og karriereveiledning. Hun har lang og bred undervisningserfaring fra voksenopplæring, ungdomstrinn og videregående skole, og har jobbet med norskopplæring siden 2007. Hun har også vært med på arbeidet med å revidere læreplanen i norsk for voksne innvandrere.

Sikt