Sesam

Sesam Elevnettsted (enkeltlisens) (Nettsted)

Muntlig begynneropplæring i norsk

Forfatter:

Solgunn Hjalming Moen, Jorunn Mo og Bente Sæter Günenc

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202531744
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Sesam Elevnettsted (enkeltlisens)

Sesam elevnettsted gir varierte muligheter til trening på vokabular, språklige strukturer og grunnleggende muntlige ferdigheter. Der finnes en egen uttaledel der det særlig er lagt vekt på lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. Til hvert kapittel finner du digital bok med lyd, interaktive oppgaver, vokabular- og uttaletrening.

Sesam elevnettsted er også tilgjengelig som skolelisens for ubegrenset antall brukere.

Til toppen

Forfatter(e)
Bente Günenc har lærerutdanning med norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Hun har undervist voksne innvandrere på alle nivåer ved Introduksjonssenteret i Drammen siden 1998.

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket Jobb i sikte sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Solgunn Hjalming Moen er utdannet allmennlærer med spesialpedagogikk med undervisningserfaring fra grunnskole og voksenopplæring. Solgunn har de siste årene undervist analfabeter og deltakere med lite skolebakgrunn på Introduksjonssenteret i Drammen.

Sesam
Sesam er en sterk pakke for den første opplæringen i muntlig norsk, nivå A1–A2. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet. Sesam inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.