Sesam

Sesam Elevnettsted (enkeltlisens) (Nettsted)

Muntlig norsk for nybegynnere A1–A2

Forfatter:

Solgunn Hjalming Moen, Jorunn Mo og Bente Sæter Günenc

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202531744
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) , Grunnleggende norsk , Grunnleggende norsk (1-10) og Norsk som andrespråk
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Sesam Elevnettsted (enkeltlisens)

Sesam Elevnettsted gir varierte muligheter til trening i muntlig norsk for unge og voksne innvandrere som lærer norsk som andrespråk.

Gjennom de digitale oppgavene til kapitlene i Sesam tekstbok kan eleven trene på vokabular, språklige strukturer og grunnleggende muntlige ferdigheter. Her finnes en egen uttaledel der det særlig er lagt vekt på de norske språklydene og lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. Eleven kan ta opp og spille av egen uttale i de vanligste nettleserne og øve muntlig språk gjennom oppgaver i Muntligheisen. Til hvert kapittel finnes digital Sesam Tekstbok bok for PC og laptop.

Sesam Elevnettsted er også tilgjengelig som skolelisens for ubegrenset antall brukere.

Sesam har også en fyldig nettressurs for lærere – les mer om Sesam Lærernettsted her

Til toppen

Forfatter(e)
Bente Günenc har lærerutdanning med norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Hun har undervist voksne innvandrere på alle nivåer ved Introduksjonssenteret i Drammen siden 1998.

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket Jobb i sikte sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Solgunn Hjalming Moen er utdannet allmennlærer med spesialpedagogikk med undervisningserfaring fra grunnskole og voksenopplæring. Solgunn har de siste årene undervist analfabeter og deltakere med lite skolebakgrunn på Introduksjonssenteret i Drammen.

Sesam
Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk, er en sterk pakke for den første opplæringen i muntlig norsk, nivå A1–A2, for elever som har norsk som andrespråk. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig norsk. Sesam inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.