Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel (Heftet)

Forfatter:

Hans Fredrik Marthinussen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202452803
Kategori: Finans , Pengekrav og inndrivelse , Selskapsrett , Revisjon, skatt og regnskap og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Finans, Pengekrav og inndrivelse, Revisjon, skatt og regnskap, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel

Temaet for Separatistrett, direktekrav og motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel er de rettsspørsmål kommisjon reiser utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten. Det gjelder for det første forholdet til den tredjemann som kommisjonæren inngår avtale med. For det andre oppstår det spørsmål om forholdet til kommisjonærens og kommittentens kreditorer.

Sentrale spørsmål er:

  • hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, kommittenten eller tredjemann kan gjøre gjeldende separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo,
  • tredjemanns adgang til godtroerverv,
  • hvorvidt det kan rettes krav direkte fra tredjemann mot kommittent eller omvendt og
  • adgangen til å motregne.
Kommisjon er i særdeleshet mest praktisk i verdipapirhandelen, der normalordningen er at verdipapirforetaket, når det utfører kundeordre, handler i eget navn, jf. verdipapirhandelloven § 1-12. Kommisjonslovens bestemmelser sto derfor sentralt i konkursene i de norske meglerhusene som gikk over ende som følge av finanskrisen. Kommisjon forekommer imidlertid også tidvis i annen varehandel, blant annet i bilbransjen, men vil normalt ikke være synlig utad, ettersom kommisjonæren handler i eget navn.

Til toppen

Forfatter(e)

Hans Fredrik Marthinussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og har en ph.d. i rettsvitenskap. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor de formuerettslige fagene, blant annet i tingsrett, panterett, pengekravsrett, konkurs- og kontraktsrett. Marthinussen har også bred internasjonal erfaring fra flere store europeiske forskningsprosjekter.