Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014 (Heftet)

Forfatter:

Bjørg Seland (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 250
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202499273
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014
Selvstendighet og nasjonsbygging 1814–2014 formidler ny og oppdatert kunnskap om hvordan grunnloven ble til og hvordan det nasjonale fellesskapet ble formet. Boka har to bolker, den første med fem kapitler som belyser utviklingen gjennom det dramatiske året 1814, den andre med tre kapitler som tar opp ulike sider ved 1800- og 1900-tallets nasjonsbyggingsprosess.

Det handler om den internasjonale bakgrunnen for grunnlovsverket, om hvordan de første politiske valgene faktisk ble gjennomført, om sentrale spørsmål det sto strid om i riksforsamlingen – og vi får endelig klarlagt årsakene til at egdene var kraftig overrepresentert på Eidsvoll. Vi får også innblikk i den faglige debatten om nordmenns innsats i prosessen som førte til selvstendighet: Fikk vi virkelig «friheten i gave»?

Med bakgrunn i en generell avklaring av problematiske begreper som nasjon og nasjonalisme, følger vi linjer i norsk nasjonsbygging fram mot vår egen tid. Slik får vi også et kritisk blikk på vår identitet som nordmenn: Hvordan har historikere bidratt til vår forståelse av «det norske»? Hvordan har skolen formet vår kollektive identitet? Hvordan har 17. mai-feiringen bygd opp under det nasjonale fellesskapet?

Forfatterne som bidrar i denne boka, er forskere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner: historie, statsvitenskap, rettshistorie og språkvitenskap. Begivenhetene i 1814 er satt inn i en internasjonal kontekst, tema fra regional historie inngår i nasjonale sammenhenger. Noen kapitler gir sammenfattende status for et bredt og omfattende forskningsfelt, andre kapitler presenterer ny forskning på mer avgrensede områder.

Boka vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og samfunnsforhold. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Innholdsfortegnelse
Forfatter(e)
Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.
Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har vært aktiv innenfor mange områder av faget. Han har arbeidet med statsutvikling i norsk og europeisk middelalder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidligmoderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo med flere publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.
Berit Eide Johnsen (født 1955) er professor i historie ved Universitetet i Agder.
Magnhild Vollan er førstelektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i lærerutdanningene.