Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014 (Heftet)

Forfatter:

Bjørg Seland (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 250
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202499273
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014
Selvstendighet og nasjonsbygging 1814–2014 formidler ny og oppdatert kunnskap om hvordan grunnloven ble til og hvordan det nasjonale fellesskapet ble formet. Boka har to bolker, den første med fem kapitler som belyser utviklingen gjennom det dramatiske året 1814, den andre med tre kapitler som tar opp ulike sider ved 1800- og 1900-tallets nasjonsbyggingsprosess.

Det handler om den internasjonale bakgrunnen for grunnlovsverket, om hvordan de første politiske valgene faktisk ble gjennomført, om sentrale spørsmål det sto strid om i riksforsamlingen – og vi får endelig klarlagt årsakene til at egdene var kraftig overrepresentert på Eidsvoll. Vi får også innblikk i den faglige debatten om nordmenns innsats i prosessen som førte til selvstendighet: Fikk vi virkelig «friheten i gave»?

Med bakgrunn i en generell avklaring av problematiske begreper som nasjon og nasjonalisme, følger vi linjer i norsk nasjonsbygging fram mot vår egen tid. Slik får vi også et kritisk blikk på vår identitet som nordmenn: Hvordan har historikere bidratt til vår forståelse av «det norske»? Hvordan har skolen formet vår kollektive identitet? Hvordan har 17. mai-feiringen bygd opp under det nasjonale fellesskapet?

Forfatterne som bidrar i denne boka, er forskere med bakgrunn i ulike fagtradisjoner: historie, statsvitenskap, rettshistorie og språkvitenskap. Begivenhetene i 1814 er satt inn i en internasjonal kontekst, tema fra regional historie inngår i nasjonale sammenhenger. Noen kapitler gir sammenfattende status for et bredt og omfattende forskningsfelt, andre kapitler presenterer ny forskning på mer avgrensede områder.

Boka vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og samfunnsforhold. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Formidling

    Bruk og misbruk av historie

    Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst

    Heftet
Forfatter(e)
Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.
Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.

Berit Eide Johnsen er professor i historie ved Universitetet i Agder og dr.art. fra Universitetet i Bergen på en avhandling om sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål. Ved siden av artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun også skrevet en bok om sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814. I de senere år har hun forsket på og skrevet om turismens historie og migrasjonshistorie.

Kjell-Olav Masdalen (født 1948) er utdanna historiker fra Universitetet i Oslo. Han har jobba som arkivar ved Riksarkivet, Oslo byarkiv og Aust-Agder-Arkivet. Fra 2004 til 2015 var han direktør ved Aust- Agder kulturhistoriske senter, der han nå er seniorforsker. Han har skrevet Agders historie 1920-1945, Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - Kommunene (sammen med Liv Mykland), Boka som redda Norge og flere historiske og arkivfaglige artikler.
Roger Tronstad er historiker og førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand.
Magnhild Vollan er førstelektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i lærerutdanningene.