Selvmordsforebygging (Heftet)

For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om

Forfatter:

Heidi Hjelmeland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202606657
Kategori: Medisin , Psykologi og psykiatri , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Medisin, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Selvmordsforebygging

Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging har ikke selvmordsraten gått ned. I boka Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om utfordres det rådende «sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres og suicidalitet hovedsakelig forstås innenfor rammen av individuell psykopatologi. Hovedbudskapet er at for å kunne forebygge selvmord, må vi forstå hva suicidalitet handler om.

Kunnskap om risikofaktorer bidrar lite til slik forståelse, og et ensidig fokus på psykiske lidelser tar oppmerksomheten bort fra kildene til problemene: kilder som oftest befinner seg i konteksten. Selvmord må forstås i kontekst, og dermed må vi lytte til personer med levd erfaring med suicidalitet. Da trenger vi kvalitativ forskning, og hoveddelen i denne boken er en grundig gjennomgang av funn fra nettopp slik forskning. Med kunnskap fra kvalitativ forskning som utgangspunkt presenteres forslag til en ny visjon for selvmordsforebygging, der alle, både fagfolk og folk flest, kan bidra til å forebygge selvmord. Hovedformålet er å stimulere til refleksjon og debatt.

Boken vil passe for studenter innen psykologi, medisin, sosialt arbeid, psykisk helsearbeid, sosiologi og pedagogikk, for fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og forebygging, for politikere og alle som ønsker å forstå hva selvmord/suicidalitet kan handle om, slik at de selv kan bidra til å forebygge selvmord.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Selvmordsforebygging

Kontekst. Kontekst. Kontekst – og ægte kompleksitet 19.09.2022

«I denne bogen leverer Heidi Hjelmeland et stærkt argument for nødvendigheden af et større fokus på en relationel og kontekst-sensitiv tilgang til og forskning i selvmordsforebyggelse.»

Niels Buus, Det norske medicinske selskabLes hele anmeldelsen

Kritisk blikk på tradisjonell selvmordsforebygging 02.09.2022

«Heidi Hjelmelands bok Selvmordsforebygging er et mangefasettert oppgjør med tradisjonell suicidologi, og stiller sentrale spørsmål om hva som er gyldig kunnskap.»

Per Are Løkke og Birgit Nordtug, Tidsskrift for Norsk PsykologforeningLes hele anmeldelsen

Omfattende og opplysende om suicidalitet 25.05.2022

«Hjelmeland er grundig, velformulert og tydelig. Jeg vil anbefale alle som er interessert i selvmordsforebygging, å lese boken, og min vurdering er at alle, fra studenter til erfarne klinikere, vil bli provosert, beriket og opplyst av å lese boken.»

Anne Kristine Bergem, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Heidi Hjelmeland er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har forsket på mange ulike aspekter ved suicidalitet siden 1992. De siste årene har hun vært særlig opptatt av kontekstens betydning for utvikling av suicidalitet, samt i metode- og teoriutvikling i selvmordsforskningen.