Seksuell vold (Heftet)

En samfunnsvitenskapelig innføring

Forfatter:

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550257
Kategori: Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Sosial- og omsorgsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosial- og omsorgsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Seksuell vold

Seksuell vold - En samfunnsvitenskapelig innføring gir en bred innføring i temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Boka presenterer forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom stoffet. Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven og innretting av forebyggingstiltak. Boka viser hvordan dette har endret seg over tid.

Boka er aktuell for alle som trenger kunnskap om seksuell vold i yrket de skal utøve, og henvender seg særlig til studenter innen helse- og sosialfag, politifag og i fag som kriminologi og sosiologi.

Seksuell vold - En samfunnsvitenskapelig innføring

  • presenterer kunnskap om seksuell vold fra samfunnsvitenskapelige fag, juss og medisin
  • bruker tenkte og reelle eksempler som studenter og fagfolk kan kjenne seg igjen i
  • har et eget kapittel om hjelpeinstanser for utsatte for seksuell vold
  • legger vekt på at både ofrene og utøvernes erfaringer og definisjoner er viktige om vi vil forstå den seksuelle volden
  • drøfter hvordan de ulike faggruppene skal møtes

Seksuell vold vekker mye oppmerksomhet i offentlig debatt, og for studenter og fagpersoner er det viktig å kjenne fagfeltet. Boka gir en grundig beskrivelse av samfunnets respons på seksuell vold gjennom lovgivning og hjelpetilbud, og den er derfor også relevant for fagfolk som arbeider både med utøverne og ofrene i dette feltet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Der underviser hun blant annet om årsaker til kriminalitet, rettens håndtering av seksuell vold og kvalitative metoder. Hun forsker på spørsmål om kjønn, utsatthet, migrasjon og prostitusjon.
Kari Stefansen er sosiolog og forsker ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har forsket på omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, på voldtekt og andre former for seksuell vold, og på ulike hjelpetiltak for utsatte for vold og overgrep.