Se mangfold! (Heftet)

Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen

Forfatter:

Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og Målfrid Bleka

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 180
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202377793
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Barnehagelærerutdanning og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Se mangfold!

Se mangfold! gir teoretiske og praktiske eksempler på hvordan mangfold kan komme til uttrykk, utforskes, skapes og samarbeides om i barnehagen. Boka er spesielt rettet mot førskolelærerstudenter og ansatte i barnehager, men bør også leses av lærere og andre som arbeider med mennesker.

Å arbeide i barnehagen innebærer å forholde seg til mangfold i form av språk, kulturer, religioner og identiteter. Dette er utfordrende, men også berikende. Forfatterne presenterer alternative perspektiver på arbeid i barnehagen som kan hjelpe studenter og førskolelærere til å se hverdagen på nye måter. Her fremheves ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk som ressurser i barne- og personalgruppen, og betydningen av foreldre som viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Forfatterne problematiserer hvordan mennesker omtales i et flerkulturelt samfunn, og diskuterer hvordan personalet kan arbeide i et mangfoldig miljø ved å ha et bevisst forhold til holdninger og ved å utvide sine kunnskaper.

2. utgave av Se mangfold! er blant annet oppdatert i forhold til nyere litteratur, revidert utgave av Lov om barnehager og Rammeplan for Barnehager.

Til toppen

Forfatter(e)

Camilla Eline Andersen (f. 1972) er utdannet førskolelærer og jobber som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Målfrid Bleka (f. 1964) er utdannet førskolelærer og jobber som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Marit Gjervan (f. 1972) er utdannet førskolelærer og har hovedfag i Flerkulturell og internasjonal utdanning. Hun jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus.