Sann opplysning? (Heftet)

Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer

Forfatter:

Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 544
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566265
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sann opplysning?

Denne boka undersøker bøker, tidsskrifter, aviser og reklametekster som kan fortelle om naturvitenskapens plass i skolen, helsevesenet, litteraturen og andre offentligheter fra midten av 1600-tallet og fram til i dag. Den er den første av sitt slag, og stiller spørsmål som kan belyse hvordan naturvitenskapens utvikling har formet samfunnet vårt.

Hvordan sirkulerer naturvitenskapelig kunnskap mellom ulike befolkningsgrupper? Hvilken rolle har kristendommen spilt i vår forståelse av natur? Hvordan har forholdet vært mellom natur- og kulturfagene?

Boka inneholder nye bidrag av i alt 20 nordiske forfattere – historikere, naturvitere, medisinere, tekst- og litteraturforskere og spenner vidt: Fra slottspresten Escholts bok om jordskjelv fra 1657 via biskop Gunnerus’ skrifter på 1700-tallet, 1800-tallets lesebøker og 1900-tallets seksualopplysning til medisinsk fagformidling på 2000-tallet.

Til toppen

Kvar einaste artikkel er overraskande og fortel noko vi ikkje visste frå før. […] Her er så mykje godt stoff at det er plent uråd å gjere boka rettferd i et stutt melding.
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

Andre aktuelle titler

Presse Sann opplysning?

«Denne nyskapende antologien spenner vidt på mer enn én måte. [...] Boken er, som forlaget sier på bokens bakside, «den første av sitt slag», ikke den siste. Og godt er det. Når det man sitter igjen med etter lesning av en murstein på godt og vel et halvt tusen sider, er et ønske om å lese om enda flere temaer etter samme lest, er det vel i hvert fall et tegn på at antologien er verd trykksverten.»

Morten Tønnessen, Prosa 1/2018Les hele anmeldelsen

«Den ene av bokens redaktører, Johan Tønnesson, er en svært spennende reisefører i sin beretning om det fjerde skandinaviske naturforskermøtet i Christiania i 1844. [...] En gjennomsnittsleser venter neppe at et samleverk av denne typen skal ha underholdsningsverdi i tillegg til den opplysningsfunksjon som må være hovedsiktepunktet. Med med kaptiler som Titanic-katastrofen (Mads. B. Claudi), Argumentasjonen for den normale og ideale (kvinne)kroppen (Kerstin Bornholdt), Norsk tranreklame i lys av vitaminrevolusjonen (Sissel Myklebust) og Populært tidsskrift for seksuell opplysning (Siv Frøydis Berg) mangler det ikke på allsidighet og bredde. Og når selv også de tyngre artiklene er velskrevne og åpenbart grundig gjennomarbeidet, er dette en bok som gir både leseglede og lærdom. Det er godt gjort.»

Per Egil Hegge, Apollon 1/2018Les hele anmeldelsen

«Interessant nybrottsarbeid om den historiske kampen for opplysning»

Kjetil Vikene, Forskerforum 10/2017Les hele anmeldelsen

«Kvar einaste artikkel er overraskande og fortel noko vi ikkje visste frå før. […] Her er så mykje godt stoff at det er plent uråd å gjere boka rettferd i et stutt melding. […] Redaktørar og forfattarar har gjort eit stort og viktig arbeid som det må vere von om kan vidareførast på mange område. […] Alle som får boka i hus og les desse 19 artiklane, som er lettlesne og opnande for forståinga, vil garantert gle seg over alle nyoppdagingane og opplevingane.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

Til toppen

Forfatter(e)

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler utgitt nasjonalt og internasjonalt, og hun har vært redaktør for flere antologier.

Johan Tønnesson er professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo (UiO) og hovedredaktør for tidsskriftet Sakprosa.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har vore gjesteprofessor ved Göteborgs Universitet, professor II i literacy ved Universitet i Stavanger og professor II i skriveforsking ved NTNU. Berge er også æresdoktor ved Örebro Universitet.¿

Jørn Harald Hurum (fødte 1967) Professor i paleontologi ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Han har samlet fossiler siden han var seks år, og så fort han lærte seg å lese, også på bøker (mest Hardy-guttene). Har de siste 25 årene samlet mindre på Hardy-guttene og mer på bøker fra vitenskapshistorien rundt sitt eget fag.

Lise Camilla Ruud er seniorrådgiver i Norges museumsforbund. Hun har som postdoktor i kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, arbeidet med miljøhumaniora og naturforståelser.
Ruth Hemstad er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, førsteamanuensis II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo og medprosjektleder for UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815¿1900.
Alexander Myklebust er filosof og redaktør for Salongen – Nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
Øivind Larsen er professor emeritus i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
Magne Nylenna er lege, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er styremedlem i Det norske medicinske Selskab og medredaktør av Selskapets tidsskrift Michael.
Henrik Edgren er fil. dr i historie, universitetslektor i utdanningshistorie, og for tiden prefekt ved Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala universitet.
Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i vitenskapshistorie fra Aarhus Universitet (2010) og lektor ved University College Syddanmark i Aabenraa, hvor han underviser og forsker i pedagogikkens historie og dansk dannelsestenkning.
Mona Forsskåhl er professor i nordiske språk ved Helsingfors universitet.
Mads B. Claudi er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Kerstin Bornholdt er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Sissel Myklebust er historiker med filosofi, kjemi og matematikk i fagkretsen. Hun er gjesteforsker (tidligere førsteamanuensis) ved Senter for Teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo der hun har vært master- og doktorgradsansvarlig i en årrekke.
Siv Frøydis Berg er idéhistoriker og ansatt som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Olav Hamran er forskningsleder i Norsk kulturråd og tidligere avdelingsleder/førstekonservator ved Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum.

Hilde Bondevik er idéhistoriker og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor felter som medisinsk historie, litteratur og medisin, kjønnsteori og kritisk helseforskning.

Eivind Engebretsen er professor i medisinsk og helsefaglig vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo og forskningssjef ved Det medisinske fakultet med ansvar for fakultetets postdoktorprogram. Han er også professor II i vitenskapsteori ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i læreplanarbeid og har skrevet lærebøker for alle nivåer i utdanningssystemet. Sjøberg er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Teknisk Videnskapsakademi og er æresprofessor ved flere utenlandske universiteter.

Sverker Sörlin er professor i miljøhistorie ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sörlin har skrevet en rekke bøker med samfunnsaktuell og idéhistorisk tematikk,