Samtaleanalyse (Heftet)

En praktisk innføring

Forfatter:

Karianne Skovholt, Anne Marie Dalby Landmark, Rein Ove Sikveland og Marit Skarbø Solem

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 252
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202689711
Kategori: Norsk , Språk og litteratur , Metode og studieteknikk , Språk, tekst og matematikk , Helsefag og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Helsefag, Litteratur- og språkvitenskap, Metode og studieteknikk, Norsk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samtaleanalyse

Samtaleanalyse. En praktisk innføring er den første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse, eller CA (Conversation Analysis), på norsk. Forfatterne viser hvordan metoden kan brukes til å forske på og forbedre samtaler i arbeidslivet, særlig i skolen og i helse- og omsorgstjenesten.

Boka gir en praktisk innføring i hvordan man utfører samtaleanalyse. Leseren får kunnskap om grunnleggende strukturer i samtaler, innsikt i hvordan samtaler brukes av profesjonsutøvere i ulike situasjoner, og utvikler forståelse for samtaleanalyse som vitenskapelig metode. Forfatterne etablerer norske fagbegreper og presenterer et rikt eksempelmateriale fra institusjonelle samtaler.

Boka er aktuell for studenter på master- og PhD-nivå som skal utføre samtaleanalyse for første gang, særlig innen lærerutdanning, helsekommunikasjon og i språk- og kommunikasjonsfag. Den er også aktuell for lærere og helse- og omsorgspersonell som vil lære mer om samtaler i sin profesjon, og for profesjonsutdannere, forskere og andre som er interesserte i anvendt språkvitenskap, sosial interaksjon, kommunikasjon og kvalitativ forskningsmetode.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Karianne Skovholt er professor i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er samtaleanalytiker og språkviter, og forsker på kritisk literacy og samtaler i klasserommet.

Anne Marie Dalby Landmark er postdoktor ved Nordlandssykehuset, Bodø og førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er samtaleanalytiker og språkviter, og forsker på kommunikasjon i ulike situasjoner i helse- og omsorgstjenesten.

Rein Ove Sikveland er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, NTNU og førsteamanuensis II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er samtaleanalytiker og fonetiker, og forsker på samtaler i ulike profesjoner. Publikasjonene hans inkluderer en samtaleanalytisk bok om kriseforhandling.

Marit Skarbø Solem er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på muntlige ferdigheter og samtaler i klasserommet.