Samspill (Fagfornyelsen LK20)

Samspill Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok i sosialkunnskap vg2/vg3

Forfatter:

Mona Langø, Eva Kosberg, Stian Haugen og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696795
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Sosialkunnskap
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Samspill Unibok (LK20)

Samspill Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til sosialkunnskap i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget. Med Samspill utvikler elevene kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon.Elevene får en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten blir drøftet og temaene sosialisering og barn og unges behov, kriser og krisehåndtering, kjønn og identitet, utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.samspill.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms ordbøker i bokmål og nynorsk er innebygd i uniboka.

Til toppen

Forfatter(e)

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Samspill (Fagfornyelsen LK20)
Samspill er et leservennlig og helhetlig læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole, revidert og oppdatert til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.