Samspill (K06)

Samspill Lærernettsted (Nettsted)

Sosialkunnskap, digitale ressurser

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202541767
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Samspill Lærernettsted

Lærernettstedet til Samspill inneholder digitale ressurser til undervisningen i sosialkunnskap i videregående skole.

Samspill Lærernettsted inneholder årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser. Tilgang til lærernettstedet krever lisens og innlogging

Nettstedet finner du her: samspill.cdu.no

Til toppen

Samspill (K06)
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.