Samspill

Samspill Elevnettsted (Nettsted)

Sosialkunnskap Vg2/Vg3 nettressurser

Forfatter:

Eva Kosberg, Stian Haugen, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202567378
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Varighet: Fram til 27.05.2020
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Samspill Elevnettsted
Elevnettstedet til læreverket Samspill er gratis og åpent. Der finner elevene flere repetisjonsoppgaver, fordypningsoppgaver, tekstoppgaver, eksamenstrening og mer nyhetspregede oppgaver.

Innlest lyd der hele lærebokteksten er lest inn er tilgjengelig på nett. Tilgang gjennom kjøp av lisens og innlogging.

Til toppen

Forfatter(e)
Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er medforfatter på flere læreverk i samfunnsfagene.
Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.
Samspill
Samspill er et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap som gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder.