Samspill | Sosialkunnskap

Samspill Elevnettsted (Nettsted)

Sosialkunnskap Vg2/Vg3 nettressurser

Forfatter:

Eva Kosberg, Stian Haugen, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202567378
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Varighet: Fram til 27.07.2022
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Samspill Elevnettsted

Elevnettstedet til læreverket Samspill er gratis og åpent. Nettstedet inneholder digigitale ressurser for elevene i arbeid med læreboka Samspill til kurset sosialkunnskap i videregående skole.

På nettstedet som er strukturert etter læreboka finner elevene en oversiktlig begrepsbank med definisjoner og forklaringer, test-deg selv-oppgaver, nyhetspredede oppgaver, oppgaver til ekstra repetisjon, fordypning og eksamenstrening.

Elevnettstedet finner du her: samspill.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er forfatter på flere læreverk i samfunnsfagene: Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap.

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.
Samspill | Sosialkunnskap
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.