Samspill (K06)

Samspill Elevnettsted (Nettsted)

Sosialkunnskap Vg2/Vg3 nettressurser

Forfatter:

Eva Kosberg, Stian Haugen, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202567378
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Varighet: Fram til 28.01.2024
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Samspill Elevnettsted

Elevnettstedet til læreverket Samspill er gratis og åpent. Nettstedet inneholder digigitale ressurser for elevene i arbeid med læreboka Samspill til kurset sosialkunnskap i videregående skole.

På nettstedet som er strukturert etter læreboka finner elevene en oversiktlig begrepsbank med definisjoner og forklaringer, test-deg selv-oppgaver, nyhetspredede oppgaver, oppgaver til ekstra repetisjon, fordypning og eksamenstrening.

Elevnettstedet finner du her: samspill.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Samspill (K06)
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.