Samspill Brettbok (K06) av Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Samspill (K06)

Samspill Brettbok (K06) (Nettsted)

Sosialkunnskap

Forfatter:

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202541750
Kategori: Sosialkunnskap
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Samspill Brettbok (K06)

Samspill Brettbok er en digital utgave av læreboka i PDF-format.

Samspill er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget sosialkunnskap videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning: se samspill.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer og gjøre søk i teksten. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps.

Til toppen

Andre utgaver

Samspill (K06)
Bokmål Heftet 2017
Samspill Unibok (K06)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2017
Forfatter(e)

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Samspill (K06)
Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.